Linkovi

Pentagon o optužbama za pogrešno bombardovanje - 2002-02-13


Bila je ovo neobièno blaga zima u Vašingtonu. Medjutim, u Pentagonu padaju ”pahulje“ - što je nadimak za kratke rukom ispisane cedulje od Sekretara za odbranu koji traži informaciju o ovome ili onome. Ovih dana izvori Pentagona saopštavaju da ”pahulje“ od Donalda Rumsfelda traže podatke o najnovijim tvrdnjama o amerièkim vojnim greškama u Avganistanu. Nedavno je došlo do niza takvih optužbi koje obuhvataju pogrešne napade, kao i ubistva i premlaæivanje nevinih civila. Funkcioneri Pentagona odmah istièu da nijedna od tih tvrdnji nije dokazana kao istinita. Pa ipak, oni dodaju da je obeshrabrujuæe èak i èuti takve tvrdnje, posebno u svetlu onoga što inaèe smatraju uspešnom anti-teroristièkom kampanjom u Avganistanu. Medjutim, sekretar za odbranu Donald Rumsfeld i drugi visoki funkcioneri sada odgovaraju na teška pitanja novinara na konferencijama za štampu:

”Da li ste zabrinuti da se ovo preokreæe u neku vrstu katastrofe u odnosima sa javnošæu kojom prilikom su naslovi novinskih èlanaka, najveæi deo njih, koncentrisani na greške pre no na dostignuæa?

Javno, gospodin Rumsfeld ne izgleda vidno uznemiren tim ispitivanjem. Medjutim, on kaže da istrage koje su sada u toku odražavaju tu vojnu zabrinutost.

”Svaki put kad postoji sugestija da su amerièke snage, kako ste to rekli, napravile grešku, mi to u ovoj zemlji uzimamo veoma ozbiljno i svakao je to sluèaj i sa oružanim snagama i Pentagonom.“

Gospodin Rumsfeld i drugi pokušavaju da skrenu pažnju novinara na dobro koje su Sjedinjene Države uèinile u Avganistanu - poput oslobodjenja te zemlje od represivnog talibanskog rukovodstva i pružanja humanitarne pomoæi. Medjutim, funkcioneri Pentagona tvrde da novinski mediji izgleda nisu preterano zainteresovani za vesti o pošiljkama pomoæi. Oni takodje istièu da su amerièke trupe u Avganistanu još uvek umešane u operacije koje su tajne i stoga nevidljive za javnost. General Rièard Mejers, Nacelnik združenog generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Država, kaže da bi otvoreno izražavanje gledišta, recimo o amerièkim uspesima u traganju za beguncima iz redova Al Kaide i Talibana moglo da nanese štetu tekuæim operacijama. Neki izvori Pentagona veruju da postoji jednostavno objašnjenje iza najnovijih tvrdnji o nevinim civilima koji su ubijeni ili pretuèeni a to je: novac.

Pošto su èuli za davanje gotovog novca koje je oèigledno orkestrirala Centralna obaveštajna agencija porodicama žrtava amerièkog napada severno od Kandahara, drugi Avganistanci možda sada izlaze u javnost sa prièama koje imaju za cilj ne samo dobijanje saoseæanja veæ i gotovog novca. Jedan funkcioner Pentagona je nazvao navodne isplate od strane CIA-e lošom idejom rekavši da je to možda otvorilo Pandorinu kutiju novih zahteva. Isti funkcioner saopštava da vojska mora njima da se pozabavi, ali dodaje da je odredjivanje istine èesto teško na mestima poput Avganistana. Isti funkcioner je takodje rekao da nažalost nevini ljudi, uvek budu uhvaæeni u unakrsnoj vatri i ubijeni u ratovima. Bez obzira koliko je neko precizan ili pažljiv, - a amerièke snage, dodaje on, nikada nisu bile preciznije niti pažljivije - rat ne može da prodje bez civilnih žrtava.

XS
SM
MD
LG