Linkovi

Drugi dan sudjenja Miloševiæu - 2002-02-13


Nakon dva dana tokom kojih je saslušao izlaganja tužilaca, koji tvrde da je on osmislio okrutnu kampanju etnièkog èišæenja u bivšoj Jugoslaviji, Slobodan Miloševiæ je danas uzvratio napadom na sud. On je rekao – da upotrebimo njegove reèi – da sud nije kompetentan da mu sudi. On je ponovio da je njegovo hapšenje prošle godine od strane srpskih vlasti ilegalno pošto su time prekršeni ustavi kako Srbije tako i Jugoslavije. Miloševiæ, koji je trebalo da iznese svoje poèetno izlaganje nakon što tužioci završe sa iznošenjem optužnice, rekao je da nema dovoljno vremena da to uèini pošto je bilo predvidjeno da se današnje rošište završi. On æe tako izneti svoje stavove sutra i oèekuje se da æe to uzeti najveæi deo dana. Miloševiæ je, medjutim, iskoristio priliku da zahteva da mu se odgovori na njegova ranija pitanja o legitimnosti suda. On je optužio sud za pristrasnost a glavnog tužioca, Karlu del Ponte je optužio da je pokrenula medijsku kampanju protiv njega.

U tom trenutku, glavni sudija Rièard Mej je iskljuèio Miloševiæev mikrofon. Sudija je izjavio da je sud veæ odluèivao po pitanju svoje legitimnosti i da Miloševiæevi stavovi u vezi sa tim nisu relevantni. Sudija Mej je dodao da bi Miloševiæ to znao, da je proèitao sudska dokumenta koja su mu dostavljena. Dan je poèeo nastavkom izlaganja tužilaca, koji su opisivali užase za koje tvrde da ih je Miloševiæ pokrenuo u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu tokom deset godina svoje vladavine, prvo u Srbiji, a zatim i u Jugoslaviji. Prikazani su video snimci mesta na kojima su izvršeni masakri, kao i koncentracioni logori, a tužioci su objasnili vezu izmedju ubistava i deportacija, za koju tvrde da dokazuje da Miloševiæ snosi punu odgovornost. Miloševiæevi Pravni savetnici kažu da æe on sutra pokušati da dokaže da je sve što je uèinio bilo u cilju zaštite srpskog naroda i da je on od strane zapadnih politièara bio vidjen kao mirovni partner a ne kao ratni huškaè.

XS
SM
MD
LG