Linkovi

Molitveni doruèak u Vašingtonu - 2002-02-07


Predsednik Buš je izjavio da je borba protiv terorizma teška i da vera taj put neæe moæi da uèini ništa lakškim. Ali, dodao je on, vera æe zemlji dati snagu u tom -- kako je rekao -- ”vremenu punom izazova“.

”Tragedija je pobudila hrabrost i velikodušnost našeg naroda. Nikome ne želimo ono što se nama desilo 11. septebmra. Ako, kako to biva u životu, patnje koje sudbina donese, mogu da donesu i mudrost i snagu koje se nièim drugim ne mogu pobuditi.“

Predsednik je izjavio da se od 11. septembra milioni Amerikanaca amole za utehu u vreme zalosti, razumevanje u vreme gneva i zaštitu u vreme neizvesnosti.... Predsednik Buš je izjavio da su teroristièki napadi ujedinili naciju -- ne u jednoj veri, nego u poštovanju prema svakoj veri koja propoveda smernost i toleranciju:

”Svaka religija je dobrodošla u našoj zemlji, ovde se praktikuju sve veroispovesti. A mnogi naši sugradjani ne pripadaju ni jednoj veroispovesti. Naša zemlja nema zvaniènu religiju. Pa ipak, tokom protekle 21. nedelje, moæ vere nam je pomogla da se suoèimo sa bolom i gubitkom.“

Predsednik Buš je takodje rekao da vera pokazuje stvarnost dobra i stvarnost zla. Prema njegovim reèima, uvek i bilo gde u svetu, pogrešno je ubijati nedužne, slediti muržnju, porobljavati i tlaèiti. Kao pojedinac, svaki Amerikanac zna da je patnja privremena, a nada veèna; a kao nacija, Amerikanci znaju da buduænost ne pripada okrutnima, rekao je Džordž Buš i nastavio:

”Poštovanje ljudskog dostojanstva naèelo je koje opstaje i van verskih okvira, kao što je netolerancija nešto se ponekad može naæi u okrilju vere. Medjutim, za milione Amerikanaca, tolerancija je verska zapoved. Posle napada na našu zemlju, Amerikanci nisu uzvratili verskom netrpeljivošæu -- prema ljudima iz drugih zemalja i drugaèijeg kulturnog nasledja ophodi se sa poštovanjem. To je jedna od pobeda u ratu protiv terorizma.“

U okviru svog opšteg apela na amerièki narod da uloži više volonterskog rada u borbu protiv terorizma i zaštitu domaæe bezbednosti, predsednik Buš je zatražio od Kongresa da odobri državna sredstva za podršku verskim grupama koje rade za dobrobit lokalnih zajednica.

XS
SM
MD
LG