Linkovi

Mali biznis u Sjedinjenim Državama - 2002-02-05


U jednom uglu izložbe može se videti sto sa dve stolice iz restorana poznatog po izvrsnim specijalitetima italijanske kuhinje. U drugom, na zidovima vise pomalo zardjale alatke uz pomoæ kojih su gradjeni rezervoari za vodu, koji se i dan-danas mogu videti po njujorškim krovovima. Na izložbi ”Family Matters,“ što bi se moglo prevesti i kao ”Porodiène stvari“ i kao ”Porodica je važna,“ prikazani su predmeti koji su bili sastavni delovi malih biznisa sa jednom važnom zajednièkom osobinom: svi su veæ najmanje jedan vek u rukama iste porodice. Kustos, Elen Denker, kaže da izložba otkriva karakter Njujorka, u kome opstaje na hiljade takvih firmi koje Amerikanci od milošte zovu ”mom and pop,“ - ”mama i tata.“ Ali, dodaje ona, u pozadini je i prièa o istoriji toga grada:

”To je prièa o imigrantima koji su došli u Njujork u 19. veku samo sa znanjem nekog zanata i to znanje prenosili generacijama u svojoj porodici. Osim toga, imali su volju i želju da nastave sa svojim zanatom na mnoge nove naèine.“

Ljudi koji su osnovali prikazana preduzeæa došli su iz Evrope. Crno-bela fotografija male zgrade od opeke, na jednoj od njujorških ulica, prikazuje prvu radnju kompanije Model (izgovara se Mo-del). Danas, kompanija Model ima 90 velikih prodavnica sportske opreme u sedam amerièkih država. 77-godišnja Doris Model, kao i drugi vlasnici, ima mnogo uspomena. Ona se još uvek dobro seæa kako je kao dete pomagala starijima:

”Leti su moji otvarali tezge na plažama i ja sam stajala na kutiji i prodavala kape za kupanje za deset centi. Bilo je to jako davno. Mama je bila za kasom. Sada je biznis drugaèiji, ali porodica je još uvek ukljuèena.“

Kompaniju Model osnovao je njen deda Moris Model, daleke 1889. godine, pošto je kao Jevrej izbegao pred pogromima iz Rusije i preselio se u Ameriku. A poèeo je kao ulièni prodavac muške odeæe. Malo dalje, prikazana je istorija kompanije Rambuš, koja se uglavnom bavi dekorisanjem crkvi. Rambuševi su bili doseljenici iz Danske. Vigo Rambuš, èiji deda je osnovao kompaniju, izneo je tri uslova za njen opstanak:

”Jedan je da je porodica imala potomstvo koje se ukljuèivalo u biznis. Drugo - uvek smo imali dobar sistem raèunovodstva i znali smo dobro na èemu zaradjujemo, a na èemu gubimo. I treæe - veæ 103 godine imamo pouzdane klijente, a to su crkve.“

Porodièni biznisi prikazani na izložbi imaju i sopstvenu organizaciju - ”Stogodišnje udruženje Njujorka.“ Predsednik udruženja je Rièard Kuk:

”Neko je rekao da je svaka od ovih kompanija kao jedna osoba, i to je stvarno tako. One imaju sopstveni život i dušu kakvu holding kompanije nemaju jer imaju sasvim drugaèiji sistem upravljanja. Ove kompanije su razlièite od svih drugih.“

Rièard Kuk dodaje da odluka da se ne šire previše i da se drže jedne ili dve stvari koje rade veoma dobro, doprinosi njihovoj dugoveènosti. A pripadnost jednoj porodici daje ima jedinstveni, neponovljivi karakter.

XS
SM
MD
LG