Linkovi

Ramsfeld obrazlaže Kongresu novi budžet za odbranu - 2002-02-05


Budžet za odbranu koji predlaže administracija za 2003. godinu iznosi 379 milijardi dolara, što je za 50 milijardi više od sadašnjeg budžeta oružanih snaga. Veæi deo bio bi upotrebljen za rat protiv terorizma, kupovinu novog visokotehnološkog naoružanja i poveæanje plata vojnom osoblju. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld priznao je da je to puno para, ali kaže da ukupna suma bledi kada se uporedi sa finansijskim i ljudskim gubicima u septembarskim teroristièkim napadima na Njujork i Vašington. U vreme krize, kaže Ramsfeld, krupne investicije su od suštinske važnosti za odvraæanje i odbranu od novih napada:

”Moramo zajednièki da radimo kako bismo osigurali da naša zemlja odvoji neophodan novac da se ratovi izbegnu, a ne samo da se dobijaju. Hajde da to uèinimo imajuæi na umu svoje iskustvo od 11. septembra i uz èvrstu rešenost da - kada se vatre ugase, rat završi, a zemlja obnovi - neæemo zaboraviti pouke koje smo izvukli po cenu toliko mnogo nedužnih života, i da se neæemo vratiti na staru praksu.“

Demokrate i republikanci u senatskom Odobru za oružane snage u naèelu su podržali predlog budžeta. Ali neki od èlanova Odbora kao da su pokazivali znake zabrinutosti zbog moguæeg proširivanja borbe protiv terorizma van Avganistana. Bilo je i sasvim direktnih pitanja o amerièkoj umešanosti u tekuæe antiteroristièke operacije na Filipinima. Oko 270 amerièkih vojnika je veæ u toj zemlji, a taj broj bi trebalo da naraste na 600. Odgovarajuæi na pitanja èlanova Odbora, naèelnik Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Mejers, priznao je da bi se amerièki vojnici mogli naæi u opasnosti tokom borbi sa muslimanskim pobunjenicima povezanim sa teroristièkom organizacijom al-Kaida:

”To je sasvim moguæe. Ovo je veoma opasna grupa, koja je tokom vremena otela mnogo ljudi. Dan danas u svojim rukama drži dvoje Amerikanaca, èega smo svi veoma svesni. Oni su sekli glave ljudima, pa su stoga veoma opasna grupa.“

Medjutim, general Mejers je istakao da borbu protiv pobunjenika vode filipinske snage, dodajuæi da æe se amerièki savetnici uglavnom baviti obukom i da je malo verovatno da æe uèestvovati u patrolama koje nastoje da pronadju i likvidiraju gerilce.

XS
SM
MD
LG