Linkovi

SAD predvidjaju mnogo veæi napad - 2002-01-31


Gospodin Ramsfeld je rekao da izazovi 21. veka nisu ni izdaleka predvidjljivi kao oni iz ere Hladnog rata. On je rekao da nema mesta sumnji da æe se Sjedinjene Države suoèiti sa iznenadnim napadima novih protivnika, sa pristupom oružjima koja imaju sve veæu razornu snagu:

”Neka niko ne sumnja u to: u godinama pred nama, verovatno je da æemo opet biti iznenadjeni, od strane novih protivnika koji bi mogli da napadnu na neoèekivan naèin. Kako stièu sve veæi pristup -- a nema sumnje da se to dešava -- mogli bi da izvrše mnogo smrtonosnije napade od onih od pre nekoliko meseci."

Donald Ramsfeld je izjavio da su zvaniènici Pentagona suoèeni sa teškim izazovom, pripremajuæi se za nešto što je nepoznato, neizvesno, neoèkivano. U govoru na Univerzitetu za nacionalnu odbranu, ovde u Vašingtonu, sekretar za odbranu je izjavio da sve to možda izgleda kao nemoguæ zadatak. Ali, to nije sluèaj, rekao je on i dodao:

"Naš posao je da osujetimo što više potencijalnih izvora napada. Potrebno je da se pripremimo za nove frome terorizma, za napade na amerièka postrojenja u domenu istražvanja svemira, za napade na naše informacione mreže, postrojenja za krstareæe rakete, balistièke projektile, i nuklearno, hemijsko i biloško oružje. Istovremeno moramo raditi na uèvršæenju naše prednosti, kao što je naša sposobnost da vojno delujemo u udaljenim oblastima, da vršimo napade najpreciznijim oružjem, i da koristimo naše svemirske, obaveštajne i podmorniške kapacitete za vodjenje rata."

Sekretar Ramsfeld je izjavio da se amerièka vojska veæ menja kako bi odgovorila na sve te izazove, i da veæ izvlaèi pouke iz avganistanskog rata. Prema njegovim reèima, te pouke obuhvataju potrebu da se za vodjenje rata koriste ekonomski, diplomatski i drugi ne-vojni elementi. Druga pouka se odnosi na potrebu ostvarenja integrisanih komunikacionih veza na ratištu i hitno stacioniranje elitnih jedinica na terenu.

U medjuvremenu, Centralna obaveštajna agencija - CIA - objavila je u javnosti izveštaj o širenju tehnologije potrebne za izradu oružja masovnog uništenja. U izveštaju se ukazuje na interesovanje Irana, Iraka i Sverne Koreje za hemijsko, biloško i nuklearno oruže, i balistièke projektile. Dodaje se da ”izgleda raste“ opasnost da takvo oružje upotrebe teroristi. Pored toga, u izveštaju se upozorava da se naèini širenja oružja masovnog uništenja i dalje menjaju ”što otežava nadgledanje i kontrolu tih aktivnosti, a samim tim i poveæava rizik od iznenadjenja“. Predsednik Buš je u cilju ubrzanja procesa transformacije oružanih snaga predložio ogromno poveæanje budžeta za odbranu od 48 milijardi dolara -- najobimnije u proteklih 20 godina. Ukoliko njegov predlog bude usvojen, sveukupni vojni izdaci SAD poveæaæe se iduæe godine na skoro 380 milijardi dolara.

XS
SM
MD
LG