Linkovi

Trgovina ljudima preko granice SAD - 2002-01-28


”T“ viza je najnoviji element vladine kampanje protiv krijumèarenja ljudi u Sjedinjene Države. Sekretar za pravosudje Džon Eškroft kaže da je cilj uvodjenja nove vize pomaganje žrtvama trgovine ljudskim biæima:

”Amerika neæe stojati skrštenih ruku dok oni koji nastoje da zarade od te moderne vrste robovlasništva zanemaruju ljudskost prema svojim zatoèenicima i pokazuju prezir prema vladavini zakona.“

Eškroft je izneo procenu da se svake godine i Sjedinjene Države ilegalno prokrijumèari više od 50 hiljada ljudi, uglavnom žena i dece. Amerièka Služba za imigraciju i naturalizaciju kaže da veæina žrtava dolazi iz Meksika, Rusije i nekoliko afrièkih i azijskih zemalja. Neki od tih žena i dece se otimaju i krijumèare preko granice kako bi bili primorani na prostituciju ili rad na farmama i u domaæinstvima:

”Viza je posebno namenjena onim žrtvama najtežih oblika trgovine ljudima koje saradjuju u sprovodjenju zakona prema odgovornima za njihov ropski položaj.“

Težak položaj doseljenika primoranih na ropski rad dobio je poseban publicitet prošle godine, kada je otkriven sluèaj mlade Gvatemalke koja je pre tri godine oteta iz svog doma i prokrijumèarena na Floridu, gde je bila primorana da radi kao nadnièarka i da sva svoja primanja predaje svom otmièaru koji ju je seksualno iskorišæavao. Njen otmièar je prošle godine osudjen po zakonu koji zabranjuje trgovinu ljudima, dok je još najmanje 90 sliènih sluèajeva pod istragom. ”T“ viza je uvedena na osnovu tog zakona, koji je usvojen pre dve godine. Artur Helton, struènjak za pitanja useljavanja, iz njujorškog Saveta za odnose sa inostranstvom, kaže da je nastojanje vlade da pooštri kontrolu granica doprinelo širenju trgovine ljudima:

”Nastojanja da se osmatraju i kontrolišu granice, da se suzbije ilegalno useljavanje, podstièu inicijativu za razvoj ovakvih mreža koje neukim pojedincima nude krijumèarenje kao oblik useljavanja.“

Analitièari problema imigracije, kao što je Artur Helton, kažu da æe ”T“ vize biti znaèajan faktor u suzbijanju ilegalnog useljavanja, jer je odobravanje te vize povezano sa saradnjom podnosilaca zahteva u sudskom gonjenju krijumèara. Za sada, Služba za imigraciju i naturalizaciju æe odobravati samo oko 5 hiljada ”T“ viza godišnje. Ali zakon predvidja da oni kojima budu odobrene te vrste viza mogu posle tri godine za podnesu zahtev za odobravanje trajnog boravka - takozvani ”zeleni karton.“

XS
SM
MD
LG