Linkovi

Buš o domaæoj bezbednosti - 2002-01-24


Predsednik Buš je izjavio da æe njegovim budžetskim predlogom za 2003. biti predvidjeno skoro 38 milijardi dolara za zaštitu amerièkog naroda od novih teroristièkih napada:

”To je poèetak domaæe odbrambene incijative koja æe trajati tokom èitavog mog predsednikovanja. To je poèetak jednog napora koji æe se zasnivati na svestranoj saradnji.“

Predsednik Buš je dao tu izjavu pred grupom kojoj se vest nesumnjivo dopala: naime, ovde u Vašingtonu se održava godišnji skup amerièkih gradonaèelnika koji su danas bili pozvani i u Belu kuæu. Gradonaèenici veæ izvesno vreme apeluju na saveznu vladu da im pomogne u snošenju finansijskog tereta novih bezbednosnih mera, pokrenutih posle teroristièkih napada 11. septembra. Poseban teret za gradove predstavljaju visoki troškovi za policijska pojaèanja i vanredne službe. Predsednik Buš je izjavio da je primio k znanju njihove apele, te da je njegovim budžetskim predlogom predvidjena suma od 5 milijardi i pet stotina miliona dolara za zapošljavanje, obuku i opremu lokalnih policijskih snaga, vatrogasaca i medicinskih tehnièara. Prema reèima Džordža Buša, to predstavlja poveæanje od hiljadu odsto u odnosu na sadašnji nivo:

”Budžetskim predlogom se uzima u obzir èinjenica da minuti i sati neposredno posle napada nude najveæu nadu u spasavanje ljudskih života. Da bi se ostvarila takva vrsta neposredne spremnosti moramo da shvatimo znaèajnu ulogu ljudi koji delaju u takvim presudnim trenucima.“

Predsednik Buš je priznao da su, uprkos napretku koji je ostvaren proteklih nedelja i meseci, SAD i dalje suoèene sa opasnošæu od teroriozma. Prema njegovim reèima, Savezna agencija za suoèavanje sa kriznim situacijama -- skraæeno FIMA -- koordinisaæe svoje kontrateroristièke napore sa lokalnim zvaniènicima. Džordž Buš je apelovao na gradonaèelnike amerièkih gradova da saradjuju sa saveznim vlastima:

”Nema sumnje da tu saradnju možemo delotvrono ostvariti uz odgovarajuæa nastojanja, fokus, komunikacije i novac. Nemamo drugog izbora.“

Mada se težište obraæanja Džordža Buša gradonaèelnicima odnosilo na krizne službe i policiju, njegov zahtev za poveæanje budžeta Konacelarije za domaæu bezednost je mnogo širi, i -- kako kažu njegovi pomoænici -- obuhvata sredstva za poveæanje bezednosti na amerièkim aerodromima, borbu protiv bio-teroroizma i adekvatnije obezbedjenje amerièkih granica.

XS
SM
MD
LG