Linkovi

Kako SAD vide preuredjivanje federacije? - razgovor sa Džonom Halsmanom - 2002-01-18


B.M.: Amerièki ambasador u Beogradu, Vilijam Montgomeri, veæ je u nekoliko mahova razgovarao sa vodeæim politièarima u Crnoj Gori i Srbiji o redefinisanju jugoslovenske federacije. Kakav je stav administracije predsednika Buša prema tom pitanju?

Dž.H.: Administracija predsednika Buša ima jsan stav prema Crnoj Gori. Ona se zalaže da se jugoslovenska federacija saèuva i takvo rešenje ovde uživa veæu podršku. Medjutim, SAD su takodje nagovestile da se u sluèaju napuštanja federacije neæe direktno angažovati u prilog jednog ili drugog rešenja. Odluka o tom pitanju je svakako stvar Crnogoraca, ali kljuèna stvar je da ukoliko oni odluèe da napuste federaciju ne bi trebalo da oèekuju da SAD subvencionišu tu odluku. Crnogorski narod mora da pošteno odluèi da li bi takav entitet bio ekonomski održiv. SAD sada imaju druge prioritete u svetu i u ovom sluèaju oèekuju smotren stav angažovanih strana.

B.M.: U kojoj meri su medjunarodna zajednica i SAD angažovane u tekuæem politièkom procesu izmedju Srbije i Crne Gore?

Dž.H.: Ukoliko zainteresovane strane zatraže od nas da se angažujemo, mi bi to urdili. Recimo, ukoliko se na pregovorima dodje do suštinski važnog momenta i zatraži neki vid posredovanja iz inostranstva, mislim da bi SAD to obezbedile. Sa novom demokratskom vladom u Beogradu, SAD vide Srbiju kao jednu od regionalnih sila sa kojom æe ova zemlja želeti da što više saradjuje. Ako bismo mogli da pomognemo, mislim da æemo se svakako naæi pri ruci. U suprotnom, SAD bi treblao da jasno stave do znanja svoj stav, da SAD daju prednost jugoslovenskoj federaciji, koja bi bila redefinisana na fundamentalan naèin. Ali to svakako zavisi od angažovanih strana.

B.M.: Kakva bi bila korist za Srbiju i Crnu Goru da ostanu u sastavu jugoslovenske federacije i suprotno?

Dž.H.: Sto se tièe Crne Gore, stvarno je u pitanju da li bi ona bila ekonomski održiva. Ccesto se èuje da bi se samo od turizma dobili dovljni prihodi. Možda bi to bilo moguèe. Vladavina zakona u Crnoj Gore je problematièna , a investicije iz zemalja kao sto su Nemaèka ili Italija, a pogotovo SAD, neæe pristizati ukoliko se, recimo, ne reši to pitanje. Jedan od važnih razloga za oèuvanje federalne države je da bi ta zemlja mogla da postane model za ceo region -- da pokaže kako se rešavaju nesuglasice politièkim, a ne vojnim putem. SAD takodje smatraju da se u jednom momentu raspadanje bivse Jugoslavije mora zaustaviti. Medjutim gde je ta linije, to je neizvestno. Sada u Beogradu imamo demokratsku vladu, koja, kako smatramo, postupa na pravi naèin. Svako na svoj naèin, i pedsednik Koštunica i premijer Djindjiæ, èine šta mogu da uvedu Srbiju i Jugoslaviju u eru tešnje saradnje sa SAD. Mi ne bismo želeli da vidimo da se taj tok poremeti. SAD ce zauzeti neutralna stav u ovom slucaju.

XS
SM
MD
LG