Linkovi

Žene u Avganistanu - 2002-01-02


Svrgavanje represivnog talibanskog režima u Avganistanu predstavljalo je krupan poraz za teroriste. To je takodje ogromna pobeda za avganistanske žene. Kada je pokret Taliban sredinom devedesetih godina preuzeo vlast, žene svih uzrasta u Avganistanu postale su praktièno nevidljive. Ženama nije bilo dozvoljeno da idu u školu i bilo im je zabranjeno da rade van kuæe, osim u malom broju sluèajeva u medicini. Žene i devojke su mogle da se pojavljuju van kuæe samo ako su im tela bila potpuno pokrivena, u nezgrapnoj odeæi zvanoj burka. Pritom su morale da budu u pratnji nekog muškog rodjaka.

Talibanska milicija je kažnjavala žene koje su kršile ta neljudska prava. Javno su ih tukli ako bi im se videlo samo nekoliko centimetara nožnog èlanka. Prema jednom izveštaju amerièkog Državnog sekretarijata: ”jednu ženu, pod teretom robe kupljene na pijaci i sa dva mala deteta, išibali su pripadnici Talibana automobilskom antenom, zato što je dozvolila da joj pokrivaè lica malo sklizne.“

Pre gradjanskog rata u Avganistanu, ogranièen ali sve veæi broj žena, naroèito u gradskim podruèjima, radio je van kuæe na netradicionalnim poslovima. Bilo je žena advokata, državnih službenica i lekara u Kabulu. Na kabulskom univerzitetu bilo je nekoliko hiljada studentkinja. Ali taj trend je okonèan dolaskom talibana na vlast. Talibani su uklonili žene iz radne snage i iz javnog života zemlje i ostavili Avganistan, koji je ionako jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, u još težoj situaciji.

Nova avganistanska administracija, koju vodi Hamid Karzai, saopštila je da vlada ”mora da osigura obnavljanje i poštovanje statusa avganistanskih žena.“ Dve žene su izabrane za èlanove kabineta. Kako je Hamid Karzai rekao: ”U skladu sa islamom i našim tradicijama, žene æe imati ulogu i to znaèajnu ulogu.“

Još jedan dobar razlog za svrgavanje Talibana.

XS
SM
MD
LG