Linkovi

Poèelo odbrojavanje za lansiranje evra - 2001-12-31


Evropska unija kaže da je šest milijardi šuštavih novih banknota i 57 milijardi blistavih novèiæa raspodeljeno bankama, poštama i trgovinskim firmama, u okviru jedne od najmasovnijih logistièkih operacija ikada preduzetih. Veæi deo tog novca poèeæe da se sliva na raèune gradjana èim poène Nova godina. Evropski lideri su nastojali da se poetski izražavaju o znaèaju promene. Predsedavajuæi Evropske komisije, Romano Prodi, rekao je na konferenciji za medije u Briselu da evro oznaèava zoru novog doba:

”To je naš novac. To je naša buduænost. To je deliæ Evrope u našim rukama,“ rekao je Prodi.

Ne želeæi da zaostane, direktor Evropske centralne banke, Vim Disenberg, rekao je novinarima u Frankfurtu da nova valuta predstavlja simbol evropskog jedinstva:

”Naš novac æe biti istinski katalizator integracije i on æe pomoæi da izgradimo zajednicu obogaæenu našom kulturnom raznolikošæu i ojaèanu našim zajednièkim vrednostima demokratije i individualnih moguænosti.“

Upitan da li ima poruku za Britaniju, Dansku i Švedsku, tri zemlje koje ne uèestvuju u prelasku na evro, Vim Disenberg, poznat po neuvijenom govoru kratko je odgovorio: ”Dodjite i pridružite nam se.“

Pristalice evra, kao što su Prodi i Disenberg, kažu da æe nova moneta doprineti zajednièkom evropskom identitetu. Iako mnogi Evropljani dele to gledište, istovremeno su zabrinuti da æe trgovci iskoristiti promenu za dizanje cena. Evropski Komesar za monetarna pitanja, Pedro Solbes, rekao je na konferenciji za medije u Briselu da nema opravdanja za korišæenje evra kako bi se cene podigle: ”Apsolutno nema razloga za dizanje cena zato što dolazi evro,“ rekao je Solbes. ”Naravno, cene mogu da idu na gore - to je uvek moguæe u tržišnoj privredi. Ali gradjanima se mora reæi zašto se one dižu,“ dodao je on.

U veæini evro-zemalja nacionalne valute æe biti u opticaju još dva meseca, a banke æe ih menjati u evro još nekoliko meseci posle toga. Medjutim, nova valuta izgleda da neæe promeniti neke strare evropske navike. Zaposleni u italijanskoj Centralnoj banci i francuskoj Komercijalnoj banci kažu da æe 2. januara stupiti u štrajk, što æe veæ prvog radnog dana Nove godine poremetiti zvanièno uvodjenje evra.

XS
SM
MD
LG