Linkovi

Poverenje amerièkih potrošaèa raste - 2001-12-31


Indikator poverenja potrošaèa, koji priprema poslovna istraživaèka organizacija, “Conference board”, poveæao se za skoro devet poena, na 93,7 poena u decembru ove godine. Ovaj indikator je zasnovan na bazi od 100 poena, sto znaèi da se - kada se vrednost približi ili predje 100 poena - radi o ekonomskoj ekspanziji. Teroristièki napadi su doveli do dramatiènog pada ovog indikatora u septembru, oktobru i novembru ove godine. Medjutim, ekonomista “Conference Board-a” , Delos Smit, izjavio je da ovomeseèni podaci ukazuju na stvaran zaokret u raspoloženju amerièkih potrošaèa:

”Mora doæi do momenta zaokreta. Vidim lep zaokret. Ekonomska stagnacija je iza nas, a vesti iz Avganistana su pozitivne i ljudi se više ne oseæaju paralizovanim.”

Kljuèni faktor indikatora poverenja potrošaèa su radna mesta, a poslednje ankete pokazuje da veæi broj ljudi veruju da æe za narednih šest meseci biti više radnih mesta. Pošto izdaci potrošaèa predstavljaje dve treæine ekonomske aktivnosti u SAD, kretanje indikatora poverenja potorošaèa pomno prate ekonomisti i analitièari sa Vol strita. Vrednost indikatora se utvrdjuje putem anketiranja pet hiljada amerièkih domaæinstava svakog meseca. Na signale ekonomskog oporavka se ukazuje i u izveštaju Sekretarijata za trgovinu da se prodaja novoizgradjenih kuæa u SAD poveæala za više od šest posto u novembru ove godine. To je bilo najveæe meseèno poveæanje za skoro godinu dana.

XS
SM
MD
LG