Linkovi

Proizvodjaèi nafte smanjuju proizvodnju - 2001-12-28


Ministar naftne industrije jedne od zemalja èlanica OPEK-a rekao je da OPEK pokušava da spreèi dalji pad cena nafte, kako bi se cene na tržištu stabilizovale. Od 1. januara, OPEK æe smanjiti proizvodnju za šest odsto, u trajanju od najmanje šest meseci. Jedanaestoèlani kartel nafte je doneo tu odluku posle obeæanja šest zemalja van kartela da æe takodje smanjiti svoju peroizvodnju za skoro petsto hiljada barela dnevno. Medju tim zemljama je Rusija, drugi po velièini proizvodjaè nafte u svetu, koji æe smanjiti svoju proizvodnju za blizu sto pedeset hijlada barela dnevno. Predsedavajuæi na vanrednom sastanku u Kairu, alžirski ministar Èakib Helil je naglasio da je profit zemalja proizvodjaèa nafte znatno opao tokom prošle dve decenije:

“Tokom prošlih dvadeset godina udeo proizvodjaèa nafte u ceni na benzinskoj pumpi iznosi je pedeset odsto, što znaèi da je porez iznosio pedeset odsto. Sada porez iznosi osamdeset odsto, a dobit zemalja proizvodjaèa samo dvadeset odsto. Dobit zemalja proizvodjaèa opada dok prihodi od prodaje na pumpi rastu za zemlje u kojima se te pumpe nalaze.“

Cene nafte su se smanjile za trideset odsto ove godine zbog nekoliko faktora: slabljenja svetske ekonomije, posledica teroristièkih napada 11. septembra na Sjedinjene Države i toplijeg nego obièno vremena u Severnoj Americi. Prema reèima ministara zemalja OPEK-a, Rusija želi da cena nafte bude od 20 do 25 dolara po barelu. OPEK želi cenu od 22 do 28 dolara po barelu, dok zemlje potrošaèi smatraju da bi cena trebalo da se kreæe oko 20 dolara po barelu.

Generalni sekretar OPEK-a Ali Rodrigez je izrazio nadu da æe najnovije smanjenje proizvodnje dovesti do staiblizovanja cena negde izmedju 20 i 25 dolara po barelu. Ministri zemalja OPEK-a æe se ponovo sastati u martu iduæe godine, da bi odluèili da li æe biti potrebno da ponovo smanjuju svoju proizvodnju nafte.

XS
SM
MD
LG