Linkovi

Oproštajni govor gradonaèelnika Njujorka - 2001-12-27


U oproštajnom govoru gradjanima Njujorka, Djulijani je rekao da se protivi izgradnji bilo kakvog poslovnog centra na mestu gde su hiljade ljudi poginule:

”Trebalo bi da razmotrimo moguènost izgradnje visokog , monumentalnog i divnog spomenika, koji æe privlaèiti milione ljudi u Njujork da bi ga videli. Tu bi takodje mogli da provedu vreme èitajuæi, obrazujuæi se i vršeæi nauèno-istrazivaèki rad. Dugo vremena nakon što mi više ne budemo ovde, ovo mesto æe ostati u seæanju zbog žrtvovanja patriota i njihovog heroizma.”

Djulijani, kome je zakonom onemoguæeno da se se kandiduje za treæi uzastopni mandat gradonaèelnika, govorio je u crkvi Svetog Pavla, koja se nalazi na udaljenosti od samo jednog gradskog bloka od mesta teroristièkog napada, koja je na èudesan naèin ostala neošteæena kada su se srušili oblakoderi Svetskog trgovinskog centra.

Djulijani, koji je bio gradonaèelnik tokom osam èesto kontroverznih godina, branio je svoja dostignuæa. On je rekao da su tokom njegovog mandata smanjeni kriminal i broj ljudi koji živi od socijalne pomoæi, a da su gradjani Njujorka dobili novo oseæanje ponosa. Komentarisuæi svoj nedavni izbor za èoveka godine od strane èasopisa ”Tajm“ , Djulijani je izjavio da bi ta èast trebalo da pripadne gradjanima Njujorka jer su oni “narod godine”.

XS
SM
MD
LG