Linkovi

Izruèenja tribunalu do kraja 2002. - 2001-12-26


Premijer Ðinðiæ oèekuje da æe se do kraja iduæe godine veæina optuženih jugoslovenskih državljana naæi pred Haškim tribunalom. Upitan šta æe biti sa predsednikom Srbije Milanom Milutinoviæem, premijer Ðinðiæ je rekao da æe predsednièki izbori biti na jesen 2002. godine i da æe, ako ne pobedi na izborima, Milutinoviæ biti obièan graðanin na listi optuženih pred Haškim tribunalom. Ðinðiæ, meðutim, nije iskljuèio moguænost da Milutinoviæ svojom kooperativnošæu i aktivnostima izdejstvuje da bude skinut sa liste optuženih.

Advokati bivšeg šefa srpske tajne policije Radomira Markoviæa sumnjaju da bi njihov klijent mogao uskoro biti izruèen Haškom tribunalu. Jedan od Markoviæevih branilaca, advokat Toma Fila, takav zakljuèak izveo je na osnovu informacija o navodnoj spremnosti nekadašnjeg šefa tajne policije da pred Haškim tribunalom svedoèi protiv Slobodana Miloševiæa. ”Odgovorno tvrdim da su haški istražitelji pre oko dva meseca bili u poseti kod Radeta Markoviæa, da su obavili razgovor sa njim i pitali ga da li bi on svedoèio ukoliko bi ga Haški sud pozvao. Markoviæ je odgovorio da bi,“ rekao je Fila.

Posle prve runde razgovora eksperti iz Beograda i Podgorice nastaviæe sutra da testiraju prednosti i mane projekata buduæih odnosa koje su ponudile vladajuæe koalicije u Srbiji i Crnoj Gori. Srpski premijer Zoran Ðinðiæ izrazio je optimizam u pogledu buduænosti zajednièke države Srbije i Crne Gore i istakao da to pitanje treba da bude rešeno sredinom iduæe godine. Ukljuèivanje meðunarodne zajednice Ðinðiæ je ocenio kao odluèujuæi kvalitet, dodajuæi da ”ako Evropska unija kaže da je bolje da Jugoslavija opstane mi teško možemo naæi razumno objašnjenje protiv toga. Ja lièno i mi u Srbiji smatramo da su ovi razgovori važni kao doprinos graðanima Crne Gore o èemu se radi. Može gospodin Ðukanoviæ da komentariše to kako god želi, ali je èinjenica da veæina graðana Crne Gore sada shvata da Evropska unija u koju Crna Gora želi da uðe ne podržava politiku sadašnje crnogorske vlasti,“ rekao je Ðinðiæ.

Obrazlažuæi na odvojenim sednicama veæa federalnog Parlamenta ciljeve ekonomske politike za iduæu godinu potpredsednik jugoslovenske vlade Miroljub Labus je rekao kako i savezna vlada veruje da æe zajednièka država opstati.

XS
SM
MD
LG