Linkovi

U ponedeljak poèinju razgovori eksperata - 2001-12-21


Jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica zakazao je za ponedeljak, 24. decembar, sastanak ekspertskih timova savezne, srpske i crnogorske vlasti o moguænostima za preureðenje odnosa u federaciji i potencijalnim posledicama prestanka njenog postojanja.

Ekspertski razgovori vodiæe se u tri grupe o tri osnovne teme. U ekspertskom timu koji æe razmatrati ustavna i druga pravna pitanja biæe Slavica Milaèiæ, Mijat Šukoviæ, Nebojša Vuèiniæ, Vuksan Simonoviæ, Zoran Lutovac i Slobodan Samardžiæ. O ekonomskim, socijalnim i monetarnim pitanjima razgovaraæe eksperti Veselin Vukotiæ, Miroslav Ivaniševiæ, Predrag Drecun, Boris Begoviæ i Danijel Cvjetièanin, a o pitanjima spoljne politike i bezbednosti razgovaraæe na ekspertskom nivou Branko Lukovac, Blagoje Grahovac, Radosav Martinoviæ, Radovan Radinoviæ i Rade Bulatoviæ.

Odlaganje rešavanja odnosa u federaciji ne sme biti prepreka prijemu Jugoslavije u Savet Evrope, izjavio je danas šef delegacije izvestilaca Saveta Evrope Klod Fraj. Fraj je na konferenciji za novinare izjavio da se pozitivan utisak koji je njegova delegacija stekla u Srbiji, ali i na saveznom nivou, ne vezuje i za Crnu Goru jer, kako je rekao, u toj republici reforme se sprovode vrlo sporo ili ih uopšte nema. On je izrazio nezadovoljstvo sastankom sa predstavnicima vladajuæe partije u Crnoj Gori i ocenio da u toj republici postoji manihejska podela na "dobre i loše", odnosno da "izmeðu dobrih i loših momaka nema nièega". Fraj je rekao da je Savet Evrope spreman da Jugoslaviju primi za punopravnog èlana tokom 2002. godine, ali da æe konaèan datum biti utvrðen posle posete delegacije te organizacije Beogradu u martu ili aprilu iduæe godine.

Upitan da li postoji moguænost da, ukoliko se Crna Gora na referendumu opredeli za nezavisnost, samo Srbija postane èlan Saveta Evrope, Fraj je rekao da nije spreman da odgovara na takve hipoteze.

XS
SM
MD
LG