Linkovi

Polemika oko zakona o saradnji sa Haškim tribunalom - 2001-12-20


Šef poslanièke grupe Demokratske stranke Srbije Zoran Šami ocenio je da, ”ako neki zakon zaslužuje da bude razmatran po hitnom postupku, onda je to ovaj zakon, jer pitanje saradnje sa Hagom treba hitno razrešiti kako ponovo ne bi dolazili u situaciju da jugoslovenske graðane hvatamo po pijacama. Moguæe je da nekima ne odgovara da se uopšte bilo kakav zakon donese, mi cenimo da je bolje da se saradnja odvija po zakonu nego bez zakona,“ rekao je Šami.

Savezni poslanik i potpredsednik Demokratske stranke Zoran Živkoviæ izjavio je da se radi o predlogu zakona kojim bi se regulisala nesaradnja sa Haškim tribunalom. ”Oèigledno je da je to samo pokušaj da se stvori privid donošenja zakona, jer taj predlog ne znaèi ništa. Ako postoji savezna država, a DSS i ceo DOS se zalaže za nju, onda tu materiju saradnje sa Hagom treba regulisati na nivou savezne države,“ rekao je Živkoviæ.

Šef poslanièke grupe DOS-a Vladan Batiæ bio je uveren da nema razloga za razmatranje tog zakona po hitnom postupku i dodao da bi najpre trebalo da bude postignut dogovor unutar DOS-a, a potom izmeðu koalicionih partnera na saveznom nivou - DOS-a i SNP-a - i da to mora biti zakon na saveznom nivou. Ovako, sve to pomalo lièi na onu narodnu »brigo moja preði na drugoga«, rekao je Batiæ.

I šef jugoslovenske diplomatije Goran Svilanoviæ smatra da bi zakon o saradnji sa Haškim tribunalom trebalo da bude usvojen samo na saveznom nivou i da bi trebalo da podrazumeva izruèenje. Poslanici crnogorske Socijalistièke narodne partije ostali su uzdržani pri glasanju o zahtevu Demokratske stranke Srbije. Lider SNP–a Predrag Bulatoviæ tim povodom kaže da njegova partija ne želi da arbitrira izmeðu DSS i DOS–a.

I dok su politièari u parlamentima raspravljali o saradnji sa haškim sudijama, na okruglom stolu Helsinškog odbora za ljudska prava domaæe sudije su kritikovale politièare da se i dalje mešaju u rad sudova. Pravosuðe je i dalje talac zakonodavne i izvršne vlasti u Srbiji i u sledeæih nekoliko meseci ono može doživeti svoj kraj, izjavila je predsednica Okružnog suda u Beogradu Vida Petroviæ Škero. ”Ne može pravosuðe da funkcioniše u situacijama kada se ponovo pritiska, sudija neæe postati ni jaèi, ni èvršæi, ni samostalniji ukoliko stalno strepi, a u poslednjih godinu dana promenio je samo babarogu koja ga plaši,“ rekla je Vida Petroviæ Škero.

XS
SM
MD
LG