Linkovi

Evropski sud za ljudska prava odbacio tužbu protiv NATO-a - 2001-12-19


Petoro podnosilaca tužbe su èlanovi porodica nekih od ukupno 16 žrtava bombardovanja zgrade RTS-a, dok je šesti i sam bio povredjen u bombardovanju. NATO je izvršio napad krstareæim raketama na zgradu RTS-a u aprilu 1999. godine, dok su neki od novinara i tehnièara bili na svojim radnim mestima. NATO je saopštio da je izvršio taj napad zato što je RTS prenosila propagandu režima bivšeg jugoslovenskoog predsednika Slobodana Miloševiæa, koji je optužen da je sprovodio politiku ugnjetavanja Albanaca na Kosovu.

Evropski sud za ljudska prava, èije sedište se nalazi u Strazburu u Francuskoj, odbacio je tužbu uz obrazloženje da se Evropska konvencija o ljudskim pravima ne odnosi na Jugoslaviju, pošto ona nije pristupila tom aktu. Naime, konvencija je usvojena pod okriljem Saveta Evrope, u kojem Jugoslavija nije èlanica. Prema tumaèenju suda, Evropska konvencija o ljudskim pravima nije namenjena za primenu širom sveta, èak ni kada je u pitanju ponašanje zemalja potpisnica. Svih 17 evropskih zemaja èlanica NATO-a potpisalo je konvenciju. Dve ne-evropske èlanice NATO-a - Sjedinjene Države i Kanada - nisu potpisnice te konvencije pa stoga tužba nije bila podneta i protiv njih. Predstavnik NATO-a je pozdravio odluku Evropskog suda, rekavši da bi se, u sluèaju da je tužba bila prihvaæena, NATO oštro usprotivio njenim navodimna. Adovokati NATO- su izjavili da je alijansa delovala u skladu sa medjunarodnim humanitarnim pravom, tokom sukoba sa Jugoslavijom, pokušavajuæi da zaustavi etnièko èišæenje na Kosovu.

XS
SM
MD
LG