Linkovi

SAD se povlaèe iz ugovora o balistièkim raketama - 2001-12-13


Saopštenje nije izavalo veliko iznenadjenje jer se predsednik Buš odavno zalaže za razvoj i razmeštaj amerièkog sistema raketne odbrane koji je striktno zabranjen ugovorom o balistièkim raketama. Prema reèima predsednika Buša:

”Hladni rat je odavno završen. Danas prepuštamo prošlosti jedno od njegovih poslednjih obeležja.“

Odluka je usledila šestomeseènim pregovorima sa ruskom vladom koja smatra da je ugovor još uvek potreban i da predstavlja kamen temeljac kontrole naoružanja. Zvaniènici Bušove adminsitracije su pokušali da formulišu komprimis kojim se omoguæile probe spornog sistema dok se razgovori nastavljaju. Medjutim, na kraju se pokazalo da je jaz izmedju dve strane prevelik. Prema reèima amerièkog predsednika:

”Kao vrhovni komandant oružanih snaga SAD, smatram da je odbrana amerièkog naroda moj najveæi prioritet; i neæu dozvoliti da SAD ostanu vezane za ugovor koji ih spreèava da razviju efikasnsu odbranu.“

Ovo je prvi put u novijoj istoriji da SAD raskidaju tako znaèajan medjunarodni ugovor. Predsednik Buš je stavio do znanja da nije imao drugog izbora, i da promenjiva priroda pretnji nacionalnoj bezbednosti SAD, a i celog sveta, nameæe nov prilaz:

”Kao što su dogadjaji od 11. septembra jasno pokazali, najveæe pretnje našoj zemlji i Rusiji ne potièu od medjusobnih netrpljivosti ili od neke druge velike sile, veæ od terorista koji napadaju bez upozorenja, i od otpadnièkih država koje nastoje da se domognu oružja za masovna uništavanja.“

Predsednik Buš je u prošli petak nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina i rekao mu da æe se SAD uskoro povuæi iz ugovora o balistièkim projektilima. Prema indikacijama zvaniènika Bušove administracije, Vašington oèekuju da Moskva izrazi žaljenje zbog tog koraka, ali ne i gnev. Dajuæi javno saopštenje o svojoj odluci, predednik Buš je u pozitivnom svetlu prikazao odnose izmedju Vašingtona i Moskve, naglasivši da se radi o ugovoru izmedju SAD i Sovjetskog saveza koji više ne postoji. Prema njegovim reèima, odnosi sa Rusijom jaèaju i nisu veše vezani iskljuèivo za konotrolu naoružanja. Vašington i Moskva su se saglasili da saradjuju u mnogim domenima - od ekonomije do terorizma, naglasio je Džordž Buš:

”Predsednik Putin i ja se slažemo da moja odluka ni na koji naèin neæe potkopati ni naše nove odnose, niti bezbednost Rusije. Kao što je predsednik Putin rekao u Krofordu, tokom posete SAD, nalazimo se na putu fundamentalno drugaèijih odnosa.“

Uprkos razlikama u stavovima prema ugovoru o balistièkim raketama, SAD i Rusija su se obavezale na dalekosežnu redukciju arsenala nuklearnih bojevih glava. Predsednik Buš je izjavio da æe nastaviti da radi na novim strateškim okvirima kako bi se udovoljilo potrebama 21. veka. Sledeæi sastanak Džordža Buša i Vladimira Putina treba da se održi iduæe godine u Rusiji.

XS
SM
MD
LG