Linkovi

Oèekuje se donošenje paketa za stimulaciju ekonomije - 2001-12-12


Predsednik Buš je uneo izmene u svoj paket mera za stimulaciju privrede kako bi bio usvojen u Senatu, kojim dominiraju èlanovi Demokratske stranke. Novi predlozi obuhvataju proširenje nadoknada za nezaposlene na celu zemlju i ubrzavanje smanjenja poreza za Amerikance slabijeg imovinskog stanja. Prema prvobitnom planu, nadoknade za nezaposlene važile su samo za najteže pogodjena podruèja, a smanjenja poreza obuhvatala su i bogatije slojeve. Novi predlozi obuhvataju i veæe izdatke za zdravstveno osiguranje onih koji su izgubili posao, kao i smanjenje umesto otpisivanja jednog od poreza za korporacije. Posle sastanka sa svojim timom ekonomskih struènjaka, predsednik Buš je rekao kako izgleda da sada ima dovoljno podrške da taj, kako je rekao, ”dobar paket“ prodje u Senatu:

”Važno je da se pobrinemo o onim radnicima koji su pogodjeni posledicama napada od 11. septembra. Takodje je važno usredsrediti se na naèine za podsticnje rasta privrede. Stoga je ova administracija predana pružanju pomoæi Kongresu da obavi svoj deo posla.“

Lider veæine u Senatu, Tom Dešl, kaže da vreme za usvajanje paketa istièe i obeæava da æe demokrate u Senatu uèiniti sve što je u njihovoj moæi da se posao obavi u narednih nekoliko dana.On je dodao da novi predlozi donekle izlaze u susret zahtevima demokrata o zdravstvenom osiguranju i nadoknadi za nezaposlene:

”Mislim da je najveæa zabrinutost demokrata to kako æemo pomoæi sedam i po miliona nezaposlenih, od kojih su mnogi bili zaposleni na odredjeno vreme ili pre kratkog vremena. Pokušavamo da nadjemo naèin da to uèinimo, a da istovremeno podstaknemo ekonomiju putem dodatnih poreskih olakšica.“

Vodja manjine u Senatu, Trent Lot, kaže da je predsednik uložio dosta truda u premošæavanje razlika izmedju dve stranke, kako bi ovaj paket mera bio usvojen:

”Mislim da je poslednjih dana došlo do znaèajnog pomaka, uz predloge iz Predstavnièkog doma i predloge senatora Dešla. Mislim da to moramo da sprovedemo. Pitanje je, da li smo predani tome? Da li smo u stanju da to uèinimo? S obzirom na to koliko smo blizu rešenja i to koliko je èitava stvar važna za amerièke radnike koji su sada bez posla, za one koji se nadaju da æe privreda rasti i da æe iduæe godine naæi zaposlenje... to je važno.“

Funkcioneri Bušove administracije kažu da rast broja nezaposlenih èini još važnijim zadatak Kongresa da paket mera za podsticanje privrede usvoji pre novogodišnjeg raspusta.

XS
SM
MD
LG