Linkovi

Bušova administracija brani osnivanje specijalnih vojnih sudova - 2001-12-12


Zamenik sekretara za odbranu Pol Volfovic se posebno potrudio da istakne da vojni pravnici još uvek razradjuju detalje procesa za osnivanje vojnih sudova. Volfovic je takodje podvukao da predsednik Buš još nije odredio kojima bi od osumnjièenih moglo da se sudi pred specijalnim vojnim tribunalom. Ali on je èlanovima senatskog Odbora za oružane snage rekao da u istoriji ima primera koji su, po mišljenju administracije, relevantni:

”Tokom i neposredno posle Drugog svetskog rata nismo dovodili japanske i nemaèke ratne zloèince u Sjedinjene Države da bismo im sudili pred civilnim sudovima, veæ smo im sudili pred vojnim komisijama.“

Gospodin Volfovic je takodje izneo gledište da korišæenje vojnih sudova pruža posebne prednosti, ukljuèujuæi brži proces, zaštitu osetljivog dokaznog materijala i bezbednije okruženje nego u civilnim sudovima:

”Korišæenjem vojnih komisija zaštitili bismo civilne sudije, porotnike i sudove od teroristièkih pretnji i osigurali bismo bezbednost samog sudjenja.“

Ideja o korišæenju vojnih sudova izazvala je izvesne kritike od strane grupa za zaštitu gradjanskih prava, koje strahuju da bi prava pojedinaca mogla biti ugrožena. Iako osnovna pravila još uvek nisu dogovorena, Pol Volfovic je rekao da strani teroristi ne zaslužuju istu vrstu pravne zaštite kakva bi, na primer, spreèila korišæenje dokaza za koje se smatra da ih je policija stekla nezakonitim pretresom.

”Zamislite da neki strani terorista neopaženo udje u Sjedinjene Države, sa punim gepekom antraksa, a neki policajac na nezakonit naèin otvori gepek i to pronadje. Ne verujem da bismo želeli da se takav dokaz iskljuèi iz sudjenja i to bi moglo da bude razlog zbog koga treba razmotriti drugaèiju kriviènu proceduru.“

Èlanovi senatskog Odbora za oružane snage su tokom pretresa izneli nekoliko razloga za zabrinutost. Tokom dilajoga izmedju Pola Volfovica i senatora Edvarda Kenedija, senator je upitao da li bi neke druge vlade mogle da iskoriste primer amerièkih vojnih sudova da opravdaju sopstvena tajna vojna sudjenja. Šta administracija èini da ugled Amerike u kritikovanju takvih tajnih vojnih sudova neæe biti potkopan, upitao je senator Kenedi. Pol Volfovic je dogovorio da je to jedan od razloga što administracija vrlo pažljivo razmatra procedure, kako bi odluke vojnog suda bile u punom skladu sa standardima pravednog postupka. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je ranije izjavio da su glavni osumnjièeni, èijem hvatanju se Sjedinjene Države nadaju, visoki funkcioneri al-Kaide. Medjutim, veæina njih je do sada izbegla hapšenje, iako su neki od njih možda poginuli u borbama.

XS
SM
MD
LG