Linkovi

Sastanak ministara UNHCR-a - 2001-12-11


Ministri iz preko 120 zemalja æe se, prema oèekivanjima, sastati u Ženevi kako bi obnovili predanost medjunarodnom sporazumu o pravima izbeglica. Konvencija Ujedinjenih nacija o izbeglicama iz 1951. godine postavlja smernice za postupanje sa izbeglicama i njihovu zaštitu.

Posle teroristièkih napada 11 septembra na Sjedinjene Države, neke zemlje su preduzele korake da ogranièe imigraciju i sprovedu diskriminatorne mere protiv izbeglièke populacije. Domaæini konferencije, Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice i Švajcarska vlada su saopštili da se poštovanje izbeglica mora podržati, ali da oni koji budu proglašeni krivim za teroristièke akte moraju biti iskljuèeni iz medjunarodnog sistema zaštite. Rupert Kolvil iz UNHCR-a objašnjava važnost tog sastanka:

”Osnovni cilj je usvojiti deklaraciju koja bi bila snažna potvrda državne podrške Konvenciji Ujedinjenih nacija iz 1951. godine. To je potvrda njihove podrške toj konvenciji što je veoma važno. Bilo je izvesne zabune u debati koja okružuje izbeglice i azilante u prošlih nekoliko godina. Javila su se neka gledišta koja su dovodila u pitanje dalju validnost te konvencije, te takvu debatu možemo zatvoriti ukoliko ova deklaracija bude usvojena.“ Gospodin Kolvil je izjavio da æe vladini ministri takodje diskutovati o pitanjima zaštite koja nisu pokrivena tom konvencijom. On je rekao da æe konferencija biti koncentrisana na ojaèanje medjunarodnih nastojanja za borbu protiv preprodavanja i krijumèarenja ljudi kao i naèine da se poboljša zaštita žena i dece izbeglica:

”Ukoliko tokom ovog celog procesa bude odluèeno da ima potrebe za novim zakonima ili protokolima ili tome slièno, oni bi se pojavili u roku od sledeæih godinu ili dve.“

Do sada su 143 zemlje potpisale konvenciju kojom se štite izbeglice, od kojih su najnovije Republika Moldavija i karipske države Sent Kits i Nevis.

XS
SM
MD
LG