Linkovi

Amerièki sekretar za pravosudje o terorizmu - 2001-12-11


Gospodin Eškroft je izjavio da su nedavna saopštenja Osame bin Ladena u kojima je dao upustva operativcima al-Kaide da ostanu aktivni dovoljan razlog da Sjedinjene Države ostanu veoma budne prema moguænosti novih teroristièkih napada:

”Verujemo da pretnja od terorizma nije okonèana. Primetili smo nagoveštaje novih teroristièkih aktivnosti koje su potekle od Osame bin Ladena putem video snimaka i nastojanja koja on ulaže da bi podstakao pojedince da ubijaju nevine amerièke gradjane, što nas navodi da poverujemo da je bolje da budemo oprezni u pogledu novih teroristièkih aktivnosti.“

Sekretar za pravosudje je izjavio da æe amerièki funkcioneri za sprovodjenje zakona nastaviti da èine sve što mogu kako bi poremetili teroristièke aktivnosti i spasili živote.

Gospodin Eškroft nije rekao da li je doneta bilo kakva odluka o tome šta uèiniti sa Džonom Vokerom, mladim Amerikancem koji je zarobljen dok se borio na strani Talibana, u Avganistanu. Neki èlanovi Kongresa su tražili da se Vokeru sudi kao izdajniku. Medjutim, sekretar za pravosudje je ukazao da je bilo kakva odluka o tome još uvek daleko:

”Ne bi bilo primereno da komentarišem o bilo kakvim specifiènim sluèajevima koje treba da rešava Sekretarijat za pravosudje. Mogu da kažem da Sjedinjene Države ne gledaju blagonaklono na one koji se prikljuèuju snagama neprijateljskim prema našoj zemlji i uèestvuju u zaverama da se ubije nevino amerièko stanovništvo. Ni istorija nije bila blagonaklona prema takvim pojedincima.“

U intervjuu, gospodin Eškroft se branio od napada kritièara koji tvrde da je pogazio neke gradjanske slobode u procesu pritvaranja osumnjièenih terorista u Sjedinjenim Državama. Sekretar za pravosudje je rekao da pozdravlja, kako se izrazio, ”razumnu debatu“ oko tih pitanja, ali je odbacio one koji, kako on kaže, iznose lažne tvrdnje da su neke gradjanske slobode pogažene hapšenjem stotina onih koji nisu državljani, u svetlu teroristièkih napada izvršenih 11. septembra:

”Iskreno reèeno, potrebna nam je konstruktivna diskusija. To je baza za jaèanje i proširenje amerièkih sloboda. Ali je štetno reæi da su slobode ugrožene, jer to nije sluèaj, u trenutku kad postoje obezbedjenja u tom smislu, kad su slobode visoko èuvane i to sada više nego u prošlosti.“

Sekretar za pravosudje je istakao da se oseæa privilegovanim što štiti amerièke živote od daljih teroristièkih napada, dok istovremeno poštuje slobode zagarantovane amerièkim ustavom.

XS
SM
MD
LG