Linkovi

Problemi sa zarobljenim Amerikancem - 2001-12-10


Mnogi Amerikanci i drugi u svetu veæ su videli video snimak na kome oficiri Centralne obaveštajne agencije - CIE - saslušavaju dvadesetogodišnjeg Džona Vokera posle njegovog zarobljavanja. Medju onima koji su reagovali na taj sluièaj je i potpredsednik Dik Èejni, koji je izneo svoje gledište u intervjuu televezijskoj mreži En-bi-si:

”Imam muke, poput mnogih Amerikanaca, da shvatim zbog èega bi se neko ko je odrastao u ovoj zemlji obreo u Avganistanu, boreæi se na strani Talibana i al-Kaide. Medjutim, nisu mi poznate sve èinjenice.“

Amerièke vlasti ne znaju mnogo o Džonu Vokeru. Njegova porodica navodi da se preobratio od katolika u muslimana kada mu je bilo šesnaest godina i na kraju otputovao u Avganistan preko Jemena i Pakistana. Mladi Džon Voker je medju grupom talibanskih boraca koje su zarobile snage Severnog saveza posle pobune u jednom zatvoru pre dve nedelje blizu grada Mazar-i-Šarifa. Amerièki funkcioneri nastoje da reše kako bi trebalo da postupe sa Džonom Vokerom. Zamenik sekretara za odbranu Pol Volfovic je bio upitan o tome u intervjuu televizijskoj mreži Ej-bi-si:

“To je vrlo komplikovan sluèaj i mogu vam reæi da je jedna stvar sigurna -- želimo da se s njim, kao amerièkim državljaninom, postupa pravedno i na ispravan zakonski naèin. U ovom trenutku, on je pod kontrolom vojske. Želimo da dobjemo svaku informaciju koju nam on može dati jer su mu poznate neke stvari o ljudima na èijoj se strani borio. Pitanje kako æe se postupiti prema njemu biæe odluèeno u skladu sa amerièkim zakonskim sistemom.“

Amerièki vojni funkcioneri su ukazali da je Džon Voker pokazao spremnost da saradjuje sa islednicima. Naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, vazduhoplovni general Rièard Mejers, je govorio o tome u intervjuu televizijskoj mreži Foks:

“To je taèno. On je bio prilièno blizu akciji i smatram da je pružio, bar sa avganistanskog stanovišta, neke korisne informacije i verovatno æe nastaviti da ih pruža.“

Mnogi pravni analitièari smatraju da æe Džon Voker kao amerièki državljanin verovatno biti suoèen sa kriviènom optužbom pred gradjanskim sudom. Nije , medjutim, izvesno za kakva krivièna dela bi mogao biti optužen. Vodja republikanaca u Senatu Trent Lot je takodje izneo svoje gledište o tome u intervjuu televizijskom mreži Foks:

”Po mom mišljenju, biæe tako. On je bio tamo sa teroristima i sigurno mu je poznato šta su èinili ne samo u toj zemlji nego širom sveta. Potrebno je da saznamo èinjenice; ja ne znam sve èinjenice. Mislim da ih niko od nas ne zna. Ali, sigurno je da on izgleda kao izdajnik, da je bio tamo u leglu pacova sa ostalima.“

Pravni i politièki posmatraèi smatraju da æe opšte glediste dovesti Džona Vokera u nepriliku. No, bivši zamenik sekretara za pravosudje Džordž Tervilidžer smatra da bi Voker mogao steæi naklonost porote ukoliko bude mogao da uveri ljude da je bio nesvesno uvuèen u borbu na strani Talibana. Tervilidžer se osvrnuo na sluèaj Vokera u intervjuu televizijskoj mrezi Ej-bi-si:

”Predoseæam da æe biti preduzeta neka vrsta kriviènog gonjenja. Preostaje da se vidi da li æe biti optužen za izdaju i da li æe sve te olakšavajuæe i uravnotežujuæe okolnosti biti uzete u obzir u izricanju kazne.“

U ovom trenutku, Džon Voker je u pritvoru u bazi amerièkih marinaca južno od Kandahara, gde æe ostati dok amerièki funkcioneri ne odluèe kako žele da nastave sa njegovim sluèajem.

XS
SM
MD
LG