Linkovi

Crna Gora prihvata inicijativu Havijera Solane - 2001-12-06


Obrazlažuæi odluku svoje vlade premijer Vujanoviæ je rekao da je za pravi dijalog neophodno da se na stolu naðu i ponuda Crne Gore i Srbije:

”Teba razgovarati o redefinisanju federacije, ali o posljedicama njenog ukidanja. A te posljedice mogu biti u konstituisanju saveza nezavisnih država ili razmatranju odnosa dvije nezavisne države,“ rekao je on.

Vujanoviæ je demantovao tvrdnje Slobodana Samardžiæa, savjetnika predsjednika SRJ Koštunice da u ponudi gospodina Solane nema ni rijeèi o savezu suverenih država:

”Ovakva interpretacija pokazuje da je opravdan naš stav da ovim razgovorima prisustvuje gospodin Solana, i da prisustvuje ne samo u funkciji pružaoca dobrih usluga, nego i u funkciji svjedoka onoga o èemu se razgovara i onoga o èemu smo se dogovorili,“ rekao je Vujanoviæ.

On je izrazio nadu da æe i Beograd prihvatiti razgovor o Solaninoj inicijativi, i ustvrdio da æe, u suprotnom, sva odgovornost biti na Beogradu.

A portparol Socijalistièke narodne partije Dragan Koprivica je izjavio da je crnogorska vlada morala da donese ovakvu odluku i naglasio:

”Time što je u opticaj uvedena i tema o navodnoj suverenoj Crnoj Gori, to ništa nije sporno. Neka se o svemu razgovara, ali mislim da je ovo dobar znak za poèetak dijaloga, i da æe se taj dijalog na kraju završiti upravo u korist federalne države. Dakle, opstanka Savezne Republike Jugoslavije,“ rekao je Koprivica.

Ovakva odluka Vlade je oèekivana, kaže politièki lider Liberalnog saveza Miodrag Živkoviæ i konstatuje:

”Sada ulazimo u jednu zonu neizvjesnosti, udaljavamo se od referenduma, udaljavamo se od projekta crnogorske nezavisnosti, i sve to radimo zato što na vlasti imamo partiju koja ne može da donese odluku, koja ne zna šta hoæe, i koja, nažalost, u tom politièkom dijelu, vezano za projekt crnogorske državnosti, ostaje tako neodluèna, a vrijeme nam ide. Naše šanse za projekat nezavisnosti su sve manje i manje,“ rekao je on.

Ovakva uvjerenja su dosta rasprostranjena, uprkos tvrdnjama iz vladajuæe DPS da razgovori neæe dovesti do odlaganja referenduma, niti ga, pak, ugroziti.

XS
SM
MD
LG