Linkovi

Težak život avganistanskih izbeglica u Pakistanu - 2001-12-06


Gulam Zakri i njegova brojna porodica od èetrdeset dvoje odraslih rodjaka i njihove dece, jedva da sastavljaju kraj sa krajem na periferiji pakistanskog pograniènog grada Pešavara. Gazda kod koga žive naplaæuje im 4 hiljade rupija, odnosno oko 140 maraka, za mraènu i memljivu, trošnu zgradicu, u kojoj nema ni najosnovnijih sanitarnih uredjaja, pa èak ni tekuæe vode. Da bi zaradili tu sumu, koja je za njih pravo bogatstvo, deca Zakrijeve porodice rade na improvizovanim razbojima, od 4 ujutro do 10 uveèe, na kojima izradjuju tepihe i ponjave. Odrasli muškarci ne smeju da otvoreno rade niti da primaju pomoæ od humanitarnih organizacija, jer se plaše da æe ih pakistanske vlasti otkriti i deportovati. Oni su ilegalni imigranti iz Avganistana, koje ovdašnji humanitarni radnici nazivaju ”nevidljivim izbeglicama.

Doktor Hauard Teunise je lekar u Pešavaru koji radi za francusku humanitarnu organizaciju Lekari bez granica. On kaže da je od zatvaranja, 11. septembra, pakistansku granicu ilegalno prešlo najmanje 65 hiljada ljudi, a da se svakoga dana neopaženo preko nje prebaci po hiljadu ljudi:

”Èuli smo da je za prelazak granice na zvaniènom ili nezvaniènom prelazu potrebno platiti oko 6 hiljada rupija nekom pakistanskom cariniku, policajcu ili plemenskom starešini. Ali veæina se jednostavno neopaženo prebacuje preko granice u podruèju nekog od plemena, i dolazi ovamo u Pešavar.“

Zakrijevi pripadaju plemenu Hazara, jednom od manjinskih naroda u Avganistanu, koji potièe iz pokrajine Samangan, na severu zemlje.

Bio sam zemljoradnik, kaže Gulam Zakri, ali najezda skakavaca mi je uništila letinu pa smo ostali bez hrane i sredstava za život. Ali, kao da to nije bilo dovoljno, imali smo problem i sa talibanima, dodaje Zakrijev rodjak, Ali Džuma:

Talibani su tražili novac za kupovinu oružja, kaže on, i tukli su nas ako nismo imali da im damo.

Put do Pešavara bio je dug i opasan, po velikoj hladnoæi. Iako samo ne pominju to, doktor Teunise kaže da su, kao Hazari, verovatno nailazili na prilièno neprijateljstvo od Paštuna, koji vladaju u ovom delu Pakistana:

”Bez hrane, bez ikakve imovine, oni dolaze ovamo posle nekoliko dana pešaèenja, bosonogi, preko stenovitih planina, i nailaze na ljude iz lokalnih plemena koji nisu naroèito ljubazni, naroèito prema Hazarima. Verovatno su èesto nailazili na neprijateljski raspoložene ljude. Prièa se da su neki muškarci prebijani samo zato što su iz drugog plemena.“

Pružanje pomoæi ilegalnim avganistanskim izbeglicama je politièki osetljivo pitanje za agencije kao što su Ujedinjene nacije, koje žele da održe dobre odnose sa Pakistanom kako bi nastavile sa svojim humanitarnim operacijama. Pakistanska vlada je zatvorila granicu, pa prema tome, ilegalci zvanièno ne postoje za Pakistan. Doktor Lesli Teunise kaže da su ti Avganistanci zaista ”nevidljivi“ u Pakistanu, u kome jaèa neprijateljsvo javnosti prema Avganistanu uopšte, a prema avganistanskim izbeglicama posebno. Retko ko smatra da bi trebalo pomoæi onima koji su ilegalno prešli granicu.

XS
SM
MD
LG