Linkovi

Informativna organizacija “Džejns”: U Avganistanu se vodi rat buduænosti - 2001-11-28


Informativna organizacija “Džejns” je u svetu poznati centar za analizu vojnih, aeronautièkih i bezbednosnih pitanja. Fred Ti Džejn je 1898. u Londonu objavio Prvo izdanje “Džejns” pod naslovom “Svi ratni brodovi sveta”. Ta knjiga je momentalno postala autoritativni vodiè za ratne brodove i špijunažu. Kompanija koju je osnovao Fred Ti Džejn, sada svake godine izda gotovo dve stotine publikacija o brodovima, avionima, vojskama, oružju i špijunaži. Meðu pretplatnicima na ta izdanja su gotovo sva ministarstva za odbranu i sve obaveštajne agencije na svetu. Posle teroristièkih napada 11. septembra u Sjedinjenim Državama, eksperti kompanije “Džejns” pokušavaju da objasne ono što se dogaða i predvide moguæi redosled buduæih dogaðaja.

Èarls Hejmen, penzionisani major britanske armije i urednik “Džejnsove” publikacije o svetskim armijama, smatra da dolazak amerièkih marinaca u blizinu Kandahara na jugu Avganistana, nagovešava konaènu ofanzivu za hvatanje Osame bin Ladena:

“Rekao bih da možemo da oèekujemo da æe narednih nekoliko meseci - sa vojne taèke gledišta - biti krajnje zanimljivo. Oèekujemo da prilièno veliki broj amerièkih vojnika bude ubaèen u Avganistan. Oèekujemo da vidimo da se i lov na Bin Ladena pojaèa, sa velikim, veoma velikim brojem vojnika na terenu,” kaže major Hejmen.

Urednik uglednog nedeljnika “Džejns difens vikli”, Kliford Bil, objašnjava da je u Avganistanu na videlu buduænost modernog ratovanja:

“Svedoci smo osvita robotièkog ratovanja,“ kaže Kliford Bil. ”Ne samo da bespilotne letelice špijunuiraju èlanove “Al kaide” sa visine, nego ih takoðe gaðaju raketama. To je skratilo kljuèni vremenski razmak izmeðu nišanjenja i pucanja kao važne vojne odrednice. To jednostavno znaèi da se vreme izmeðu utvrðivanja položaja neprijatelja i napada na njega svelo na minute, umesto sati ili dana.”

Kris Ejron, urednik revije za obaveštajna pitanja, “Džejns intelidžens”, objašnjava da se teroristièka mreža “Al kaide” posle 11. septembra u velikoj meri smanjila u istoènoj Africi, Evropi i na podruèju Kavkaza. Meðutim, on smatra da su obaveštajne agencije i dalje zabrinute zbog “Al kaidinih” operacija u azijsko-pacifièkom regionu i tvrdi da je Centralna obaveštajna agencija, CIA, pojaèala špijuniranje teroristièkih operacija u Južnoj Americi, na tromeði Brazila, Paragvaja i Argentine.

Niko od sagovornika iz “Džejnsa” nije želeo da predvidi gde bi “Al kaida” mogla da izvede sledeæi napad, uz obrazloženje da bi to moglo da izazove paniku. Meðutim, svi su rekli da najviše strepe zbog moguænosti da teroristi raznesu radioaktivni otpad po nekom velikom gradu i ozraèe hiljade stanovnika.

XS
SM
MD
LG