Linkovi

Postignut preliminarni dogovor na konferenciji o Avganistanu - 2001-11-27


UN su saopštile da su delegacije koje predstavljaju Severni Savez, bivšeg kralja Mohameda Zahira Šaha i dve manje izgnanièke grupe obeæali da ce nastojati da se usaglase oko formule za podelu vlasti dok poèinju razgovore pod jakim pritiskom medjunarodne zajednice da okonèaju više od dve decenije sukoba u Avganistanu. Diplomate iz Evropske unije, Sjedinjenih Država i nekoliko drugih zemalja susreæu se po hodnicima mesta na kojem se održava konferencija u pokušaju da ubede delegate da pomoæ za rekonstrukciju njihove ratom razorene zemlje zavisi od toga da li æe oni postiæi sporazum. Dok su Ujedinjene nacije pre samo nekoliko dana tvrdile da bi možda bilo potrebno nedelju - do dve za postizanje sporazuma o prelaznoj administraciji i zakonodavnom savetu, predstavnik Ujedinjenih nacija Ahmad Favzi kaže da su delegati jednoglasno izrazili želju da kreiraju mapu politièke buduænosti Avganistana u roku od sledeæih pet dana: ”Umešane strane su se složile da bi želele da provedu tri do pet dana u Bonu radeæi na ovim pitanjima. One se slažu da postignu sporazum u okviru datog vremenskog perioda“.

Plan o kojem delegati diskutuju je zasnovan na nacrtu struènjaka Ujedinjenih nacija i obuhvata komplikovani proces koji bi mogao da se produži tokom sledeæe dve i po godine. Neposredna potreba postoji za prelaznom administracijom i prelaznim zakonodavnim savetom u kojem bi sve vodeæe politièke i etnièke grupe bile reprezentovane. U roku od šest meseci, vanredna skupština plemenskih starešina, takozvana Loja Džirga, bi se sastala i odobrila prelaznu vlast i prelazni vrhovni savet, koji bi upravljao zemljom u periodu do dve godine. Tokom tog perioda, bio bi izradjen nacrtn ustava i sazvana zvanièna Loja Džirga. Mada Ujedinjene nacije saopštavaju da za pregovaraèkim stolom vlada dobra volja, detalji formule za podelu vlasti još uvek treba da budu razradjeni. Kao što je gospodin Fawzi rekao, promenljivi vojni balans u Avganistanu uèinio je postizanje ovog sporazuma urgentnim: ”Vreme je od suštinske važnosti. Brzina je veoma važna u postizanju sporazuma. Ne želimo da ih požurujemo, ali se situacija na terenu tako brzo menja da to moramo imati na umu. Zemljom se mora upravljati. Njoj su potrebni vlast i administracija. I to moramo postiæi što je pre moguæe“.

Danas nije bilo diskusija o predlogu Ujedinjenih nacija da multi-nacionalne snage udju u Avganistan kako bi osigurale bezbednost dostavljanja humanitarne pomoæi. Vojno moæni Severni savez, koji kontroliše Kabul i najveæi deo Avganistana protivi se slanju takvih snaga.

XS
SM
MD
LG