Linkovi

Studija o stresu - 2001-11-24


Studija je izradila korporaicija ”Rennd“ iz Santa Monike u Kaliforniji, nekoliko dana pošto su teroristi oteli èetiri aviona, od kojih su dva udarila u zgrade Svetskog trgovinskog centra, a jedan u Pentagon. Èetvrta oteta letilica srušila se u zapadnoj Pensilvaniji pre nego što je dospela do zacrtanog cilja. Istraživaèi su nasumice pozvali telefonom 560 odraslih osoba širom SAD. 44 odsto ispitanika je je izjavilo da imaju bar jedan od pet kljuènih simptoma stresa. 90 odsto anketiranih je izjavilo da je doživelo jedan od simptoma u odredjenom stepenu. Anketa je takodje ukazala da je onima koji su ranije imali psihièkih problema bilo teže da se suèe sa teroristièkim napadima.

U simptome na koje su se stanovnici Amerike žalili spadaju: priseæanje na dogadjaje ili èesto sanjanje napada, problemi sa koncentracijom, nesanica ili istrzan san, nervoza i oseæaj neraspoloženja prilikom priseæanja na 11. septembar. Rad na ovoj studiji, èiji rezultati su objavljeni u medicinskom èasopisu ”New England Journal of Medicine“ predvodio je Mark Šuster: ”Smatram da æe studija pomoæi ljudima da shvate da nisu sami kada primete da imaju spomenute simptome. Mi pokazujemo da mnogi stanovnici imaju probleme, da ne pomisle kako sa njima nešto nije u redu. Istraživanjem ukazujemo da je u pitanju nešto što se dogadja širom zemlje“.

Dr. Šuster tvrdi da istraživaèi takodje žele da upozore doktore, poslodavce i profesore da su rekcije na teroristièke akcije rasprostranjene i èeste. On oèekuje da æe dva meseca posle napada veæina stanovnika SAD emotivno oèvrsnuti i vratiti se starom naèinu života: ”Nekima je teško da se naviknu, nisu u stanju da se odupru simptomima. Oni i sada, dva meseca kasnije još uvek mogu da pate od trumatskih seæanja koja dovode do ponavljanja stresnih reakcija. Razlog za takvo ponašanje može da prouzrokuje antraks, pretnje koje èuju na vestima ili avion koji se srušio nedavno u Kvinsu“.

Rièard Molika je psihijatar sa univeziteta Harvard u Masaèusetsu i ekspert za traume izbeglica. Nova studija na kojoj radi ispituje psihološke probleme nastale zbog prirodnih katastrofa, ali delom prouèava i one, koji su se suoèili sa terorizmom. Psihijatar smatra da za deo populacije ožiljak prouzrokovan dogadjajima od 11. septembra, dugo neæe zarasti: ”Izbeglice i oni koji su preživeli torture u zemljama iz kojih su došli u SAD, ima ih na hiljade u Njujorku i na milione u zemlji, za njih ova kriza pojaèava oseæanje neraspoloženja koje su imali ranije“.

Dr. Molika kaže da su u kategoriji koja spada u grupu sa hroniènim rizikom od depresije ljudi koji su izgubili poslove zbog teroristièkih napada i sada ne mogu da nadju zaposlenje i naravno oni koji nastavljaju rad na mestu gde je srušen Svetski trgovniski centar u Njujorku, tražeæi ostatke poginulih u napadu 11. septembra.

XS
SM
MD
LG