Linkovi

Èudesne naprave - 2001-11-24


Profesor umetnosti da Èikaškog univerziteta, Barbara Staford, ukazuje na robota iz vikotrijanske ere sa limenom ruèkom na ledjima i vrlo složenim sistemom poluga i mehanizama. Napravljen u Holandiji 1838., robot koji svira 4 klasièna dela na klaniretu od 32 note izazvao je svojevremeno pravu senzaciju u Njujorku i Bostonu. Neki eksponati su po i nekoliko stotina godina stariji od robota-klarinetiste, objašnjava profesor Staford: ”Poèinjemo sa artiklima iz takozvanog ranog modernog doba, renesanse, 16. veka... ”Zvezda“ izložbe, eksponat koji vas opèini na samom ulazu jeste - kutija èuda“.

Kutija iz 17. veka potièe iz Augsbruga, u Nemaèkoj; napravljena je od drveta, slonovaèe, mermera, poludragog kamenja i kornjaèinog oklopa. Površina joj je izrezbarena, a sadržaj bogat: u kutiji se nalaze školjke, biljke, minerali -- ili kako ih kustos naziva ”objekti znanja“... Izložba obuhvata i nauène knjige -- koje su svaka za sebe umetnièko delo -- i instrumente za navigaciju i naprave koje su korišæene za pravljenje nauènih crteža... Kustos fotografije na istražvaèkom institutu Geti, Frensis Terpak, kaže da su izloženi eksponati promenili svojevremeno naèin na koji ljudi shvataju svet oko sebe i dogadjaje koji nastavljaju da menjaju taj svet: ”Britanski premijer Bler je prošlog meseca izjavio, kako je naveo list Njujork Tajms, da se svet promenio, da je ”kaleidoskop sveta“ prevrnut, i da nastupa nova era. U stvari, mi se ovom izložbom bavimo upravo tom temom: tu su zaboravljeni objekti -- kaleidoskopi, mikroskopi, nameštaj i more drugih artikala koji su svojevremeno oblikovali ljusko poimanje našeg okruženja“.

Izloženi eksponati tehnološke prirode bili su nekada izuzetno funkcionlani i korisni, ali -- da se li stvarno radi o ”inženjerskoj“ i ”nauènoj“ umetnosti pitamo Barbaru Staford?: ”Mi ne pravimo takvo poredjenje. Smatramo da je to umetnièla nauka i nauèna umetnost. Drugim reèima, mnogi objekti poput mirkoskopa iz sredine 18. veka, su u stvari predivne skulpture! Zato smatramo da je podela na nauène i umetnièke predmete - veštaèka“.

To sjedinjenje umetnosti i nauke odraženo je u slikama, skulpturama i igraèkama koje su, u neko davno vreme, bile istinski ”èudesne naprave“. Izložba u Geti muzeju u Los Andjelesu æe trajati do poèetka februara.

XS
SM
MD
LG