Linkovi

Bliski istok i antiterorizam - 2001-11-12


Predsednik Džordž Buš je u svom današnjem govoru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku naglasio privrženost vlade koju predvodi pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku:

“Radimo usmereni na dan kada æe dve države - Izrael i Palestina - živeti zajedno u miru, unutar bezbednih i priznatih granica, kako se predvidja rezolucijama Saveta bezbednosti. Uèiniæemo sve što je u našoj moæi da vratimo dve strane pregovorima. Ali mir æe doæi samo kada se svi zauvek odreknu podstrekavanja, nasilja i terora,“ rekao je predsednik Buš.

Nedavni napori da se zastali mirovni proces pokrene nisu uspeli. Obostrano nepoverenje i neprijateljstvo su se poveæali. Dve strane se medjusobno okrivljuju za novi ciklus nasilja koji traje preko godinu dana i u kome je poginulo više od hiljadu ljudi. Dve strane se takodje medjusobno okrivljuju za propast nastojanja da se razgovori vrate na pravi kolosek. Izraelski politièki analitièar Šlomo Avineri veruje da osnovni problem predstavlja razlièito gledanje Izraelaca i Palestinaca na svoju buduænost:

“Suoèeni smo sa sukobom dva nacionalna pokreta. Sukobe nacionalnih pokreta ne karakterišu samo emocije nego i ideja o nacionalnom identitetu. I kada se dva nacionalna pokreta sukobe na istoj teritoriji, nema izlaza. Tako je u Kašmiru, na Kosovu , u Palestini i Izraelu,“ kaže Avineri.

Palestinski ministar planiranja Nabil Šaat smatra da dve strane nisu u stanju da same nadju rešenje. Šaat prigovara što Sjedinjenje Države, koje su glavni pokrovitelj bliskoistoènog mirovnog procesa, nisu direktnije angažovane:

“Kako da reciproèno okonèamo konfrontaciju na terenu da bismo se vratili za pregovaraèki sto za kojim bismo strateški rašèistili ta pitanja? Èini mi se da u ovoj fazi nema nikakvog drugog naèina osim uz uèešæe treæe strane,“ smatra Šaat.

Zamenik amerièkog državnog sekretara Dejvid Saterfild ukazuje da Sjedinjene Države ne mogu same uèiniti sve:

“Kakva je uloga Sjedinjenih Država? Kakva je uloga medjunarodne zajednice u tome? Da podstièu, da otvaraju moguænosti, da održe hrabrost u tom procesu. Ali, niko ne može zameniti hrabrost, odluènost i viziju dve glavne strane,“ kaže Saterfild.

Palestinci smatraju da bi Sjedinjene Države trebalo da izvrše veæi pritisak na izraelsku vladu da bi primenila veæ postignute sporazume o povlaèenju izraelskih trupa i uklanjanju jevrejskih naselja sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, i o pravu Palestinaca na samoopredeljenje. Strahujuæi za bezbednost Izraela, izraelska vlada zahteva da Palestinci obustave nasilja protiv Izraelaca pre nego što mirovni proces brzo krene napred. Jordanski kralj Abdula je ukazao da teriristièki napadi, izvršeni 11. septembra, èine još hitnijim brzo pokretanje mirovnog procesa.

Jordanski kralj Abdula je nagovestio da su napori iza scene veæ u toku. On je naveo u nedavnom intervjuu jednom londonskom listu da jedna arpaska vlada nastoji da privoli druge arapske vlade da izdaju saopštenje kojima bi se garantovala bezbednost Izraela u zamenu za osnivanje palestinske države. Prema reèima kralja Abdule, dugoroèna strategija bi bila integralni deo nove mirovne inicijative Sjedinjenih Država.

Palestinci su odbacili nastojanje Osame bin Ladena da poveže izraelsko-palestinski sukob sa svojim pozivom na muslimanski sveti rat protiv Zapada. No, arapski lideri, poput egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka, naglašavaju da se kampanja protiv terorizma koju predvode Sjedinjene Države ne može odvojiti od rešenja izraelsko palestinskog konflikta.

XS
SM
MD
LG