Linkovi

Reagovanje Bele kuæe na nesreæu u Njujorku - 2001-11-12


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je rekao da nije bilo nikakve neobiène komunikacije sa avionom pre njegovog pada:

”Da li je došlo do bilo kakve komunikacije izmedju pilota i bilo kog kontrolnog tornja i komunikacionih službi, koji bi nagovestio bilo kakvu nevolju o kojoj su piloti znali? Odgovor na to, zasnovan na svim preliminarnim ispitivanjima glasi - ne,“ rekao je Ari Flajšer.

Tokom na brzinu pripremljenog susreta sa novinarima, gospodin Flajšer je rekao da je isuviše rano reæi šta je uzrokovalo nesreæu. On je pozvao ljude da ne donose brzoplete zakljuèke:

”Upozoravam sve da su prvi izveštaji najèešæe oni koji se kasnije najviše promene. Sada možete da èujete ljude na licu mesta, koji verno izveštavaju o onome što do sada znaju, onome što su videli, o èemu su oèevici izvestili, a mi æemo nastaviti da osvežavamo izveštaje i stavljamo ih na raspolaganje onako kako budu stizali,“ rekao je Ari Flajšer.

Predstavnik Bele kuæe je rekao da uoèi nesreæe nije bilo nikakvih uverljivih pretnji o moguæem teroristièkom napadu. On je rekao da šef za domaæu bezbednost Tom Ridž prati razvoj dogadjaja iz Bele kuæe, a da je predsednik Buš u kontaktu i sa gradonaèelnikom Njujorka i sa guvernerom države Njujork.

Upitan da li bi Amerikanci trebalo da preispitaju svoje planove da putuju avionom, s obzirom na najnoviju tragediju, Ari Flajšer je rekao kako predsednik smatra da bi Amerikanci trebalo da se drže svojih planova za putovanja:

”Još uvek ne znamo precizno šta je bilo uzrok ovome,“ rekao je Ari Flajšer. Ali, pre 11. septembra svašta se dogadjalo, a ljudi su ipak putovali. Dogadjale su se i nesreæe. Predsednik i dalje veruje da ljudi treba da putuju, da Amerikanci treba da nastave sa normalnim životom i Amerikanci su na to reagovali.“

Predstavnik Bele kuæe je dodao da je predsednik Buš izjavio sauèešæe porodicama poginulih, i da je pored toga obeæao dalju pomoæ federalne vlade.

XS
SM
MD
LG