Linkovi

Teroristi i nuklearno naoružanje - 2001-11-01


Opasnost od nuklearnog terorizma je tema specijalnog zasedanja Medjunarodne agencije za atomsku energiju, èije sedište je u Beèu. U Njujorku, predstavnik agencije Gustavo Zlauvinen je rekao izveštaèima da postoje tri scenarija po kojima bi teroristi mogli da iskoriste nuklearne potencijale. Prvi i najopasniji bi, prema njegovim reèima, bila upotreba pravog nuklearnog oružja. Sreæom, kaže on, to je istovremeno najmanje verovatan naèin, zbog specijalne opreme i visokih struènjaka koji bi bili neophodni za sklapanje takvog oružja. Drugi scenario bi, prema gospodinu Zlauvinenu, bio napad na neku nuklearnu elektranu. On je primetio da je veæina elektrana konstruisana tako da podnesu udar malog aviona, ali da nije poznato da li bi izdržale udar velikih putnièkih aviona, kakvim su izvršeni napadi u Njujorku i Vašingtonu. Medjunarodna agencija sada ispituje tu moguænost. Ali, Gustavo Zlauvinen kaže da bi treæi, najviše moguæi scenario, moglo da bude korišæenje takozvane ”prljave bombe,“ odnosno klasiène bombe uz dodatak radioaktivnog materijala:

”Taj scenario, ma koliko bio užasan, verovatno ne bi doveo do velikog broja žrtava. Medjutim, psihološke posledice bi bile ogromne, pored radiološkog zagadjenja okoline eksplozije. Bili bi potrebni milioni dolara i nekoliko godina da se sprovede dekontaminacija," rekao je Zlauvinen.

Gospodin Zlauvinen kaže da æe Medjunarodna agencija za atomsku energiju staviti nov naglasak na pomaganje pojedinaènim vladama da poboljšaju svoje standarde bezbednosti. Naroèito je važno, rekao je on, obezbediti odgovarajuæu obuku i opremu za pograniène èuvare kako bi spreèili nedozvoljeni tansport nuklearnih materijala.

XS
SM
MD
LG