Linkovi

SAD traže jaèanje zabrane biološkog naoružanja - 2001-11-01


Predsednik Buš kaže da bi Konvencija o biološkom naoružanju trebalo da sadrži strožije kazne, sa snažnim zahtevima za izruèenje prestupnika. Gospodin Buš se založio za snažnu državnu kontrolu kao i za propise o ponašanju nauènika - biologa, kako bi se podstaklo ”odgovorno ponašanje“ tokom prouèavanja, upotrebe i eksperimentisanja sa opasnim mikroogranizmima. Nove mere bile bi iskorišæene za suzbijanje onoga što je predsednik Buš nazvao ”istinskom i krajnje opasnom pretnjom.“ Savetnik za nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs je izjavila da su ovi predsednikovi predlozi deo njegovog šireg plana za borbu sa terorizmom:

”Ako bismo mogli da krenemo ka jednom sistemu jaèanja te konvencije, koji bi se usredsredio na zloèinaèka i zaverenièka dela, i koji bi ono što veæ radimo uèinio efikasnijim, onda je to ono što bismo želeli da uradimo," rekla je Kondoliza Rajs.

Èetvoro Amerikanaca je umrlo od antraksa, posle teroristièkih napada 11. septembra. Predsednik Buš kaže da opasnost raste, jer - kako je rekao - ”otpadnièke zemlje i teroristi poseduju to naoružanje i spremni su da ga upotrebe.“ Pre 11. septembra Bušova administracija je odbacila nacrt jednog ugovora èiji cilj je bilo jaèanje sporazuma iz 1972. godine. Taj ugovor bi obavezivao zemlje da otkrivaju gde sprovode istraživanja u vezi sa genetskim mutacijama ili sa mikrobima koji bi mogli da se koriste kao oružje. Ti objekti bi onda bili podložni medjunarodnim inspekcijama. Razoèaravši mnoge saveznike, Bušova administracija je odbila da pristane na te inspekcije tvrdeæi da bi za osumnjièene države bilo isuviše lako da obmanjuju ostale. Takodje je postojala zabrinutost da bi na taj naèin potencijalni protivnici saznali kakvi eksperimenti se vrše u amerièkim laboratorijama. Postojeæi sporazum dozvoljava eksperimentisanje sa mikrobima i mutacijama gena u svrhe ”odbrane i zaštite.“ Ali ti termini su neprecizno definisani, pa se i neprecizno tumaèe. I bivši Sovjetski Savez i Irak su razvijali biološko naoružanje, kako su tvrdili, ”u odbrambene svrhe.“ Amerièki nauènici eksperimentišu sa mikrobima da bi pronašli najefikasniji odgovor na napad i da bi proveravali efikasnost vakcina. Kondoliza Rajs kaže da bi se predsednikovim predlozima sporazum iz 1972. ojaèao bolje nego onim ranijim:

”I ranije smo govorili kako smatramo da je važno da se sporazum ojaèa. Samo smo smatrali da protokol o kome se razgovaralo nije obuhvatao sve probleme koje izaziva biološko naoružanje. Na primer, da režim inspekcija, ugradjen u Konvenciju o biološkom naoružanju, nije imao mnogo smisla," izjavila je ona.

Umesto pregleda svih objekata za istraživanja, predsednik Buš bi želeo da se uspostavi procedura u Ujedinjenim nacijama za ispitivanje ”sumnjivih epidemija i optužbi da je korišæeno biološko oružje,“ uz èvrstu kontrolu pojedinaènih vlada nad onim laboratorijama koje genetski menjaju smrtonosne mikroorganizme.

XS
SM
MD
LG