Linkovi

Još uvek nema dogovora o izborima - 2001-10-31


Dok šef državnog tima Nebojša Èoviæ tvrdi da je u razgovorima bilo skromnih pozitivnih pomaka, èlan delegacije i savetnik jugoslovenskog predsednika Slobodan Samardžiæ izjavio je da napredak nije zabeležen i da sada sve stoji u mestu. Srpski premijer Zoran Ðinðiæ smatra da kosovski Srbi treba da izaðu na izbore ukoliko se vlasti u Beogradu i predstavnici meðunarodne zajednice u Prištini dogovore oko nekoliko uslova koji bi, izmeðu ostalog, podrazumevali da se status Kosova neæe menjati dok bude trajao mandat nove skupštine i da Srbi posle izbora u mestima u kojima žive imaju svoje institucije vlasti. ”Èesto sam u dnevnom kontaktu sa predstavnicima vlada Nemaèke, Francuske, Engleske, Italije… i njihov stav je mnogo povoljniji za nas nego Hakerupov. Izgleda kao da je on zaostatak neke stare politike koja je èinila ustupke Albancima, a ne Srbima, Ali, ta politika se promenila,“ rekao je Ðinðiæ. Iako se veæina partija–èlanica vladajuæe koalicije veæ izjasnila da preporuku kosovskim Srbima o tome da li da izaðu na izbore treba da uputi jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica, šef poslanièke grupe Demokratske stranke Srbije u republièkom parlamentu, Dejan Mihajlov, ocenio je da nije u nadležnosti Koštunice da sam odluèuje o tome i založio se za to da odluku moraju da donesu državni organi Srbije i Jugoslavije, a ne pojedinac.

Predsednik Pokreta za demokratsku Srbiju Momèilo Perišiæ izjavio je da DOS nema jedinstven stav po pitanju izlaska Srba na kosovske izbore i ocenio da bi uèešæe na izborima Srbe dovelo u povoljniju poziciju, ali da bi se time dao legitimitet glasanju. U sluèaju srpskog bojkota izbora, meðunarodna zajednica bi priznala njihov ishod, rekao je Perišiæ i dodao da bi onda Srbi mogli doživeti egzodus slièan »Oluji« i »Bljesku«.

Generalni sekretar austrijskog ministarstva za inostrane poslove Albert Roan rekao je danas posle razgovora sa jugoslovenskim zvaniènicima da je multietnièko Kosovo cilj meðunarodne zajednice, a da je njegova poruka kosovskim Srbima da treba da uèestvuju na izborima i da bi njihovo odsustvo predstavljalo pogrešnu taktiku. Istièuæi da su Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju potrebne dve nedelje kako bi pripremila izbore, Roan je upozorio da Srbi treba za dan-dva da se odluèe o svom uèešæu.

XS
SM
MD
LG