Linkovi

Uticaj teroristièkih napada na svetsku privredu - 2001-10-30


Govoreæi na seminaru u Nacionalnom klubu štampe, ovde u Vašingtonu, glavni ekonomista èikaške korporacije ”Bank One,“ Dajen Svonk, kaže da nikada nije videla takav tempo zatvaranja radnih mesta u periodima usporavanja amerièke privrede, kada firme pokušavaju da oèuvaju svoju profitabilnost.

”Tempo kojim se otpuštanja sprovode dramatièno je ubrzan. Na samo da avio-kompanije otpuštaju - neke i uz ubrzano penzionisanje radnika i zatvaranje agencija za rezervacije preko noæi - veæ neke firme otpuštaju i one radnike oko kojih su se dvoumile, kako bi oèuvale golu egzistenciju.“

U jednom nedavno sprovedenom istraživanju Svetska banka je zakljuèila da æe se posledice teroristièkih napada osetiti u èitavoj svetskoj privredi, zbog centralne uloge Sjedinjenih Država u svetskoj trgovini. Banka predvidja da æe oko 10 miliona ljudi širom sveta biti osiromašeno zbog toga, veæinom u Africi. Rièard Berner, glavni ekonomista kompanije za finansijske usluge ”Morgan Stenli“ strahuje da æe usporavanje svetske privrede usporiti i trgovinu, zahvaljujuæi protekcionizmu:

”Postoji rizik da æe zemlje i kompanije ustuknuti od procesa globalizacije, koji je po mom mišljenju bio veoma koristan za našu i svetsku privredu. Nadam se da se to neæe desiti, ali u uslovima usporenog rasta i recesije èesto se pojavljuje protekcionizam, zemlje se povlaèe u sopstvene ljušture, a direktna strana ulaganja se smanjuju. Smanjenje protoka radne snage, robe i kapitala æe usporiti inovacije u trgovini i voditi ka nižim dugoroènim stopama rasta.“

Rièard Berner kaže da se amerièka privreda kretala ka recesiji i pre septembarskih napada. On kaže da trenutno nema pokretaèkih snaga za oživljavanje svetske privrede, pošto su i Evropa i Azija suoèene sa naglim usporenjem. Dejvid Or, potpredsednik bankarske korporacije ”First Union,“ jedne od najveæih u Sjedinjenim Državama, deli to gledište. On kaže da su nastojanja amerièke vlade da stimuliše privredu stigla prekasno. Or takodje kaže da amerièka privreda usporava zbog toga što su pitanja bezbednosti pretekla po važnosti poslovne poduhvate:

”Po meni, jedino su sigurni nesigurnost i nedoumica. Svi mi ublažavamo svoje prognoze govoreæi ”ako ne bude novih napada,“ dok nam istovremeno vlasti govore da je verovatnoæa novih napada vrlo velika, pa je samim tim i potencijalni obim njihovog uticaja vrlo veliki.“

Amerièka vlada bi trebalo da kroz kratko vreme objavi koliki je bio bruto domaæi proizvod u treæem kvartalu ove godine. Medjutim, uèesnici pomenute diskusije su se složili oko predvidjanja da je ekonomski proizvod pao za jedan procenat i da æe se u sledeæim kvartalima taj trend nastaviti.

XS
SM
MD
LG