Linkovi

Položaj žena u Avganistanu - 2001-10-27


Jedna Avganistanka oèajno pokušava da za svog jednogodišnjeg sina i sebe pronadje spas od jake vruæine. Znoj joj kvasi ivice feredže, obaveznog dela burke, tradicionalne odore koja pokriva èitavo telo i glavu, tako da žena izgleda kao èaura. Ona je satima, zajedno sa desetinama drugih, èekala ispred improvizovanog šatora, koji služi kao jedina medicinska ustanova dostupna stotinama iz izbeglièkog kampa. U samoj bolnici, 10 volonterki iz nevladine organizacije ”Lekari bez granica“, rade naporno, više od godinu dana, da pomognu mladin majkama.

Koristeæi slike kao ilustracije, medicinsko osoblje ih poduèava znaèaju održavanja higijene i traženja zdravstvene zaštite za sebe i svoju decu. Mnoge od žena u kampu su siromašne seljanke iz Palokana, grada koji drže Talibani u blizini tadžikistanske granice.

One se tokom poslednjih nekoliko godina nisu borile samo sa nemaštinom, veæ i sa teretom nevidljivog bitisanja. 1996. kada su Talibani preuzeli vlast u Kabulu nametnuli su surovu formu islamskih zakona u 90 odsto oblasti Avganistana koju kontrolišu, donoseæi izemdju ostalog i dekret prema kojem su žene biološki i religijski proglašene inferiornim u odnosu na muškarce. Prema njihovim zakonima, žene moraju da budu pokrivene burkama, odeæom koja sakriva svaki deo tela, èak i kada su kod kuæe. Nije im dozvoljeno da se školuju ili da rade. Zabranjeno im je da napuste dom bez pratnje muškarca.

Jedna Avganistanka koja živi na zapadu, inaèe reditelj po profesiji, nedavno je posetila Kabul i tajno snimila film o ženama. Ona tvrdi kako talibanska interpretacija uloge žene nema nikakve sliènosti sa islamom. Plašeæi se za svoju sigurnost, zamolila je reportera Glasa Amerike da ostane anonimna: ”Ne radi se samo o konzervativnoj kulturi u kojoj su ženski problemi skriveni iza feredže. Ono što zapravo vidite, rekla bih, jeste kršenje ženskih prava. To je politika prema kojoj žene nemaju pravo da se školuju, dobiju odgovarajuæu medicinsku zaštitu ... Rekla bih i milslim da bi se mnogi složili sa mnom, da to što se u Avganistanu primenjuje, nema nikakve veze sa islamskim konzervativizmom“.

Ovde u severnom Avganistanu, na teritoriji koju kontrolišu snage talibanske opozicije, ima znatno više tolerancije prema ženama. Mnoge devojèice se obrazuju, a neke školovane žene, imaju pravo da se zaposle, ukoliko ima slobodnih radnih mesta. Opozicioni, Severni savez, obeæava da æe ponovo uspostaviti prava žena, ukoliko preuzme vlast od Talibana. Ministar spoljnih poslova alijanse Abdulah Abdulah, kaže: ”Što se tièe uloge žene u društvu, podeseæam da je ubijeni komandant Ujedinjenog fronta Masud potpisao deklaraciju o ženskim pravima, koju æemo mi sprovesti u delo“. Mnoge žene u Avganistanu se nadaju da æe naredna vlada poštovati dato obeæanje.

XS
SM
MD
LG