Linkovi

Predsednik Buš: Rat protiv terorista se ogleda i u obnavljanju poverenja u amerièku privredu - 2001-10-27


Predsednik Buš kaže da se rat protiv terorizma vodi na dva fronta - bombardovanje osumnjièenih terorista u Avganistanu i rat kod kuæe da bi se nacija oporavila od njihovog nasilja. Predsednik Buš smatra da je deo te kampanje na domaæem planu i obnavljanje poverenja u amerièku ekonomiju: ”Nema sumnje da teroristi žele da strah zahvati amerièke poslovne firme. Oni shvataju do koje mere je biznis za od kljuènog znaèaja za naš naèin života. Preduzetnièki duh je vrlo snažan u Americi - to je deo naše kulture. To je deo našeg nadom ispunjenog društva“.

Predsednik je poruèio poslovnim liderima okupljenim u Beloj kuæi da je njegova administracija veæ odobrila 40 milijardi dolara na ime pomoæi žrtvama prošlomeseènih teroristièkih napada. Medjutim, Predsednik Buš smatra da dodatna sredstva ne bi bila dovoljna. On želi da Kongres donese nove mere o poreskim olakšicama: ”U Vašingtonu ima puno dobrih ideja, a mnoge od njih su i dosta skupe. Mi treba pažljivo da procenimo naše potrebe i da budemo oprezni u naèinu na koji trošimo novac poreskih obveznika. Mi verujemo da najbolji naèin za stimulisanje ekonomije i obnavljanje poverenja u nju nisu dodatni izdaci veæ poreske olakšice“.

Predsednik Buš želi više poreskih olakšica za potrošaèe, povraæaj poreza za porodice sa niskim prihodima i izmene poreskih zakona koje bi omoguæile poslovnim firmama da odbiju veæi deo troškova za nabavku opreme od poreske osnovice. Medjutim, on je takodje zatražio od Kongresa da uzme u razmatranje i delove njegove politièke platforme koji su bili gurnuti u zasenak dogadjajima od 11. septembra. Predsednik Buš želi da mu Kongres odobri ovlašæenje da može direktno da pregovara o poslovnim aranžmanima sa drugim zemljama i da sklapa trgovinske i ekonomske ugovore koje bi Kongres jedino mogao u celosti da odobri ili odbaci. On veruje da bi time bila svorena nova radna mesta kod kuæe dok bi se ujedno pomoglo napretku demokratije u drugim zemljama stvaranjem boljih ekonomskih prilika. Predsednik je takodje zatražio od Kongresa da preduzme akciju u vezi sa njegovim kontroverznim energetskim planom, kojim bi se dozvolile naftne bušotine u delu rezervata za zaštitu prirodne sredine na Aljasci. Mada su cene energije trenutno niske, predsednik Buš smatra da Amerikanci ne bi trebalo da dozvole da budu uljuljkani takvom situacijom u ratno doba: ”Treba da budemo samostalni i da se u veæoj meri oslanjamo na sopstvene resurse. U interesu naže zemlje je da pronadjemo više energetskih izvora kod kuæe. Takodje je naš nacionalni interes da tragamo za bezbednim korišæenjem nuklearne energije, kao i da štedimo energiju. U našem interesu je i da modernizujemo energetsku infrastrukutru u zemlji. Želeo bih da dobijem zakonski predlog o svim ovim merama i da ga potpišem. Pozivam Senat da to uèini“.

Veæinu u Senatu imaju Demokrate koje su podržale politiku predsednika Buša u odgovoru na teroristièke napade. Oni su takodje odobrili dodatne vladine izdatke i usvojili antiteroristièki zakon. Medjutim, manje je jasno da li æe duh dvostranaèke saradnje obuhvatiti i zakonske mere koje su manje direktno vezane za odgovor na teroristièke pretnje.

XS
SM
MD
LG