Linkovi

Domaæa bezbednost u Americi æe biti pojaèana - 2001-10-25


Amerièki ekretar za pravosudje je izjavio na konferenciji amerièkih gradonaèelnika da je sekretarijat za pravosudje spreman za novu ofanzivu protiv osunjièenih -- zahvaljujuæi zakonskom predlogu koji bi predsednik Buš sutra trebalo da potpiše.

”Neka teroristi koji se kriju medju nama znaju: ako ostanete ovde i dan duže nego što vam viza dozvoljava, uhapsiæemo vas. Ako prekršite zakon - završiæete u zatvoru i tamo ostati što je moguæe duže. Koristiæemo se svim zakonskim sredstvima, svim istražnim pogodnostima. Koristiæemo se svim zakonskim metodama koje dozvoljava Ustav da zaštitimo živote naših gradjana i osnažimo bezbednost Amerike.“

Serketar Eškroft je izjavio da æe nov zakon o kontraterorizmu omoguæiti istražnim organima da sprovode - kako se izrazio - maksimalno nadgledanje osumnjièenih, zahvaljujuæi proširenju ovlašæenja u domenu praæenja i komunikacija. Sekretar za pravosudje je uporedio novu ofanzivu protiv terorizma sa agresivnim nastojanjima nekadašnjeg sekretara za pravosudje Roberta Kenedija protiv organizovanog kriminala, šezdesetih godina. Prema Eškroftovim reèima, do danas je uhapšeno ili pritvoreno skoro hiljadu ljudi, u vezi sa istragom o teroristièkim napadima, 11. septembra.

Amerièkim gradonaèelnicima, koji su se sastali u Vašingtonu na specijalnom samitu posveæenom bezbednosti, takodje se obratio direktor Kancelarije za domaæu bezbednost Tom Ridž, koji je obeæao veæu saradnju izmedju saveznih agencija i lokalnih uprava u obezbedjenju od moguæih teroristièkih napada u buduænosti.

”Vi ste sastavni deo onoga što radimo i onoga što tek treba da uradimo u buduænosti, jer Amerika zna da ste u prvim borbenim linijama. Oèevidno je da je jedini naèin da se odupremo pretnjama bezbednosti naše zemlje da se angažuje svaki gradjanin na svakom nivou vlasti.“

Tom Ridž je rekao da æe Kancelarija za domaæu bezbednost uputiti timove struènjaka u nekoliko gradova da bi radili sa lokalnim zvaniènicima na poboljšanju saradnje u suoèavanju sa teroristièkim napadima. On je takodje rekao da æe se posebna pažnja posvetiti obuci stanovništva u okviru simuliranih teroristièkih napada, kako bi se gradjani logistièki pripremili za sluèaj istinske pretnje.

XS
SM
MD
LG