Linkovi

Razgovori o Avganistanu posle Talibana - 2001-10-25


Rat je samo poèetak, ukazuje Amerikanac arapskog porekla Faruk Katvari, direktor jedne od vodeæih fabrika nameštaja Etan Alen:

“Prva faza borbi je važna, ali još važnije je osnivanje koalicije da bi se doneo mir i obnovio Avganistan. Smatram da je to moguæe, ali da zahteva ogroman i postojan napor.“

Opozicione grupe preduzimaju izvestan napor, ali preostaje da se vidi da li æe biti uspešan. Podele su oštre i dugotrajne. Bivši amerièki ambasador u zalivskim zemljama Èarls Danbar, sada profesor medjunarodnih odnosa na koledzu Simons, upravo se vratio sa Kipra gde je prisustvovao sastanku jedne avganistanske opozicione grupe, koju podrzava Iran:

”Uèesnici sastanka su ukazali u svom saopštenju upuèenom grupi oko bivšeg kralja Zahira Šaha, u Rimu, da žele da nadju naèin za saradnju s njom. To bi znaèilo, kako se nadaju, da æe svi avganistanski izganici zauzeti jedinstveno gledište o tome kako bi trebalo organizovati Avganistan posle pada talibanskog režima.“

No, ta grupa je samo jedna od mnogih sa medjusobno suprotstavljenim potrebama i željama, kako ukazuje Tomas Grin, bivši amerièki diplomata koji je služio u Avganistanu i Pakistanu. Grin navodi da æe drugi sastanak biti održan u Istanbulu, ove nedelje, uz pomoæ Turske: “Sama èinjenica da se sastaju i ozbiljno razmatraju naèine za formiranje posttalibanske vlade veoma je ohrabrujuæa. Èini mi se, medjutim, da svaka grupa rizikuje da bude donekle iskljuèiva. Na primer, èlanovi Severnog saveza nisu pozvani na sastanak u Pešavaru pod pokroviteljstvom Pira Gailanija.“

Ima podela i na severu Avganistana. Neke vodje imaju sumnjivu prošlost, a boreæi se medjusobno otvorile su put pobedi Talibana. Strahuje se od nove runde medjusobnih borbi, ako budu zauzeli Kabul. Tomas Grin ukazuje na ponovno izbijanje na vrh generala Rašida Dostuma, koji želi da se pridruži napadu na severni grad Mazar-i-Šarif:

“Mora se imati na umu da je Dostumovo èesto menjanje strana tokom prošlih godina bilo glavni faktor zbog koga je Severni savez izgubio grad Mazar-i-Ssarif. Iako povremeno nije imao dovoljno novca da se bori kako bi se inaèe borio, Dostum je imao dovoljno novca da sebi izgradi mramornu palatu u sušedstvu Mazar-i-Ssarifa.“

Tomas Grin veruje da osamdeset sedamogodišnji bivši kralj Zahir uliva izvesnu nadu u izmirenje. Ako ništa drugo, Zahir nije neprihvatljiv ni za jednu grupu koja bi mogla da udje u Veliki savet, poznat kao ”loja džirga,“ i uspostavi vladu. Neki posmatraèi ukazuju da bi izvesna decentralizacija mogla biti potrebna u tako podeljenoj zemlji, ali da bi morala postojati centralna vlada posveæena miru i jedinstvu i potpuno podržana od medjunarodne zajednice.

XS
SM
MD
LG