Linkovi

Avganistanska opozicija pokušava da stvori ujedinjeni front - 2001-10-24


Organizatori kažu da okupljeni predstavljaju dobar deo Avganistana, iako veæina njih veæ godinama živi u izbeglièkom statusu, u Pakistanu. Svi oni išèekuju pad Talibana koji je trenutno pod intenzivnim pritiskom amerièkog bombardovanja i opozicionih snaga severnog saveza. Svi koji su prvog dana konferencije izašli za govornicu zalagali su se za jedinstvo, govoreæi kako je to jedini naèin da se, posle 20 godina sukoba, u zemlji uvede mir. Ostale pristalice, koje su ispunile jednu od susednih sala, skandirale su reèi odobravanja. Ali, pitanje koje se mnogima nameæe je: kako ujediniti te etnièki raznolike ljude? Organizatori konferencije kažu da odgovor leži u bivšem kralju, Mohamedu Zahiru Šahu. Asadula Falah je sekretar Skupštine za mir i nacionalno jedinstvo, koja je uèestvovala u organizovanju konferencije i koja podržava kralja:

”Kralj namerava da odigra sopstvenu ulogu za narod Avganistana,“ kaže Falah. ”Uz pregovore sa narodom Avganistana on æe osnovati prelaznu vladu koja æe, korak po korak, otvoriti put stvaranju reprezentativne vlade Avganistana. On neæe doæi kao kralj, veæ kao prijatelj avganistanskog naroda.“

Medjutim, konferenciji ne prisustvuje nekoliko grupa koje igraju kljuène uloge u Avganistanu. Severni savez nije poslao svoje predstavnike, kao ni grupe koje su bliske sadašnjem, talibanskom režimu. Mnogi na ulicama Pešavara kažu da se protive ideji vraæanja kralja iz progonstva u Rimu, jer ga smatraju marionetom Zapada. Konferencija se završava u èetvrtak, ali mnogi u Pešavaru kažu da ona obeležava samo poèetak dugog puta ka miru u Avganistanu.

XS
SM
MD
LG