Linkovi

Civili u Avganistanu sve ugroženiji - 2001-10-24


Struènjaci Ujedinjenih nacija za uklanjanje mina kažu da su poslali jednu grupu lokalnih avganistanskih èistaèa mina u jedno selo, blizu zapadnog grada Herata, gde neeksplodirane bombe ugrožavaju bezbednost stanovništva te oblasti. Den Keli, koji rukovodi akcijama za èišæenje mina u Avganistanu, kaže da su Ujedinjene nacije zatražile od amerièkog sekretarijata za odbranu informacije o tome kako da razoružaju bombe. On kaže da je problem neeksplodiranih bombi sve veæi i da je potrebno nauèiti više o njima:

”Ovo je nova generacija municije koja se koristi u Avganistanu. Naši ljudi su obuèeni da poduèavaju ljude u opasnosti od mina, ali avganistanski civili ne znaju ništa o ovoj vrsti naoružanja. Naši ljudi koji pregledaju i oni koji rašèišæavaju teren ne znaju kako da ih bezbedno uništavaju.“

Ovaj funkcioner Ujedinjenih nacija primeæuje da sve više ljudi napušta svoje domove pa je sve veæa opasnost da bi mogli da zadju u neko od neobeleženih minskih polja. On dodaje da æe nove borbe u toj zemlji verovatno stvoriti i nova minska polja.

Osim ovoga, funkcioneri Ujedinjenih nacija izveštavaju da u nekim avganistanskim gradovima talibanski vojnici ulaze u stambena podruèja što poveæava ugroženost civila. Agencija Avganistanska islamska štampa navodi izvore Talibana koji kažu da su u amerièkim napadima poginula 52 civila u jednom selu, blizu Kandahara, na jugu zemlje. Izveštaj nije potvrdjen iz nezavisnog izvora.

Strani humanitarni radnici kažu da su poèeli sa odbirom avganistanskih izbeglica kojima je dozvoljeno da udju u privremeni prihvatni logor, blizu pakistanskog grada Èamana. Veruje se da oko 15 hiljada izbeglica èeka kraj granice. Pakistanske i talibanske vlasti su postigle sporazum o smeštaju mnogih izbeglica u logore u Avganistanu, kojima upravlja Taliban. Ali predstavnik agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice Peter Kesler kaže da to nije dobra ideja:

”Svaki pojedinac - a ovo je jedno od osnovnih ljudskih prava zapisanih u Opštoj deklaraciji - ima pravo da traži azil. Na prvi pogled bi se reklo da su ovi logori osnovani da bi se ljudi spreèili da traže azil, pa èak i da bi se zadržali u zemlji.“

Funkcioneri Ujedinjenih nacija izražavaju uverenje da je èak 70 odsto stanovnika Herata, Kandahara i Džalalabada napustilo svoje domove, iako kažu da ne znaju koliko je od tih ljudi krenulo ka avganistanskim granicama.

XS
SM
MD
LG