Linkovi

Sastanak Buš - Putin - 2001-10-22


Dvojica predsednika su saopštila da postižu napredak u razgovorima o novom strateškom okviru. Meðutim, na njihovom treæem ovogodišnjem susretu, obojica su se držala svojih starih stavova prema raketnoj odbrani i sporazumu o antibalistièkim raketama. Predsednik Buš je izjavio da želi da poništi hladnoratovski sporazum iz 1972., da bi izgradio protivraketni štit. Predsednik Putin ostaje sumnjièav prema tome, ali zvuèi optimistièki. Na zajednièkoj konferenciji za novinare u Šangaju, govoreæi preko prevodioca, Putin je rekao da je moguæa neka vrsta razumevanja u pogledu sporazuma o antibalistièkim raketama:

“U najmanju ruku, verujem da smo se saglasili da možemo postiæi sporazum uzimajuæi u obzir nacionalne interese Rusije i Sjedinjenih Država i uzimajuæi u obzir neophodnost jaèanja meðunarodne stabilnosti u ovom veoma znaèajnom periodu”, rekao je ruski predsednik dok je predsednik Buš ponovio da je sporazum o antibalistièkim raketama zastareo i prevaziðen:

“Nastaviæemo zajedno da radimo da bismo videli možemo li da pronaðemo zajednièki stav prema sporazumu o antibalistièkim raketama,” rekao je Džordž Buš.

Amerièki predsednik je ukazao da Sjedinjene Države traže novi odnos sa Rusijom - zasnovan na saradnji i uzajamnim interesima, umesto konfrontacije. Buš je novinarima rekao da odgovor predsednika Putina na teroristièke napade 11. septembra u Sjedinjenim Državama predstavlja dokaz da su odnosi ušli u novu etapu:

“On je znao da se amerièka vojska kretala prema stanju visoke pripravnosti. Da bi nam pojednostavio situaciju i pokazao solidarnost, on je naredio da ruska vojska prekine manevre koji su bili u toku. Amerika i posebno ja sam, zapamtiæemo ovaj akt prijateljstva u teškim vremenima,” rekao je amerièki predsednik.

Ruski lider je rekao da se posledice napada 11. septembra oseæaju širom sveta i da on lièno stoji iza odluke da se napadnu teroristi i talibanski ciljevi u Avganistanu:

“Potpuno sam saglasan sa stavom predsednika Buša i verujem da je njegova akcija bila odmerena i primerena opasnosti sa kojom su Sjedinjene Države bile suoèene”, rekao je predsednik Vladimir Putin. Današnji sastanak dvojice lidera je bio prvi posle prošlomeseènih teroristièkih napada. Predsednici Buš i Putin æe se ponovo sastati iduæeg meseca u Sjedinjenim Državama, kada æe tri dana: od 12. do 14. novembra, boraviti na ranèu amerièkog predsednika u Krofordu, u državi Teksas.

XS
SM
MD
LG