Linkovi

Diplomatska misija Kolina Pauela u Južnoj Aziji - 2001-10-20


Nastojanja sekretara Pauela da ojaèa podršku antiteroristièkoj kampanji obuhvatala je pokušaj pretvaranja hladnog doèeka u topli zagrljaj i hodanje po diplomatskoj žici izmedju dve neprijateljski raspoložene susedne države. Na prvom odredištu - u Islamabadu - gospodin Pauel je saslušao obeæanje Predsednika Perveza Mušarafa o proširenju saradnje u borbi sa terorizmom: ”Odluèili smo da budemo sa koalicijom u borbi protiv terorizma i uz bilo kakve operacije koje se odvijaju u Avganistanu, u okviru tri parametra koja su postavljena, to jest saradnji u obaveštajnoj oblasti, upotrebi vazdušnog prostora i logistièkoj podršci.“

General Mušaraf je odluèio da podrži amerièku kampanju, uprkos vezama njegove vlade sa liderima Talibana u Avganistanu i sve glasnijim antiamerièkim protestima pro-talibanskih radikalnih grupa. Sa svoje strane, Bušova administracija sada pokušava da ukine sankcije koje su bile nametnute Pakistanu zbog sprovodjenja podzemnih nuklearnih proba i zbog vojnog puèa kojim je general Mušaraf došao na vlast. Kako je rekao amerièki Državni sekretar, Kolin Pauel: ”Posebno sam istakao Predsedniku da ovo nije samo privremeno poboljšanje naših odnosa, veæ da mi verujemo da se, zbog akcija koje je Pakistan preduzeo u proteklih pet nedelja, zaista nalazimo na pragu poboljšanja odnosa, koji æe rasti i razvijati se narednih meseci i godina.“

Bušova administracija je veæ reprogramirala Pakistanske dugove od 379 miliona dolara i obeæala nove olakšice za njihovu isplatu, uz proširivanje ekonomske pomoæi. Gospodin Pauel je rekao da to pokazuje dugoroènu odanost razvoju i stabilnosti južne Azije. Ta stabilnost zavisi i od uspeha kampanje koju Sjedinjene Države vode protiv terorista u Avganistanu. Ali, analitièari kažu da na nju takodje utièe dugotrajni, èesto krvavi spor izmedju Pakistana i Indije oko Kašmira - teritorije naseljene pretežno muslimanskim stanovništvom, na koju obe zemlje polažu pravo. Vašington je zabrinut zbog toga što spor oko Kašmira neprestano ugrožava regionalnu stabilnost, i može da poremeti medjunarodnu antiteroristièku koaliciju. Indija optužuje Pakistan da podstièe terorizam u Kašmiru, tako što podržava tamošnje pobunjenièke grupe - što Pakistan odbacuje.

U Nju Delhiju, sekretar Pauel se odmah potrudio da istakne da Sjedinjene Države shvataju indijsku zabrinutost zbog Kašmira i pokušao da ublaži strahovanja domaæina da Vašington neæe vršiti dovoljno jak pritisak na Pakistan o tom pitanju: ”Mi osudjujemo terorizam, gde god da postoji, bez obzira da li je od one vrste kakvu smo videli 11. septembra, ili od one kakvu smo videli 1. oktobra u Srinagaru.“

Amerièki Državni sekretar je pri tom mislio na snažnu bombu koja je eksplodirala ispred kašmirske pokrajinske skupštine i od koje je poginulo najmanje 25 ljudi, ukljuèujuæi bombaša-samoubicu. Vašington je grupu koja je povezana sa tim napadom uvrstio u svoj spisak teroristièkih organizacija èija sredstva su zamrznuta. Indijski Ministar za inostrane poslove Džasvant Sing je, sa svoje strane, izrazio nadu da amerièko-indijski odnosi neæe biti ugroženi zbog indijskih problema sa susedom: ”Odnosi indije sa Sjedinjenim Državama nisu predmet i ne nalaze se pod vetom zbog bilo kog drugog odnosa.“ Gospodin Sing je dodao da je Indija spremna da saradjuje sa Pakistanom na ublažavanju napetosti, dodajuæi da dve države moraju da nauèe kako da žive jedna pored druge. Medjutim, sukobi u Kašmiru su obnovljeni èim je Kolin Pauel napustio to podruèje, što je podvuklo zabrinutost Vašingtona da bi spor oko Kašmira još uvek mogao da poremeti saradnju Indije i Pakistana u borbi protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG