Linkovi

Predloženi novi amandmani, ali se štrajkovi nastavljaju - 2001-10-18


Vlada Republike Srbije usvojila je danas predloge tri amandmana na Predlog zakona o radu. Prva dva amandmana odnose se na uslove i postupak pod kojima poslodovac može da da otkaz radniku, a treæi amandman propisuje da su uèesnici pregovora dužni da obrazuju arbitražu za rešavanje spornih pitanja, ako ne postignu sporazum za zakljuèivanje kolektivnog ugovora. Posle ovog predloga Vlade predsednik Saveza sindikata Srbije Milenko Smiljaniæ poruèio je da njegov sindikat ostaje pri zahtevu da se Zakon o radu povuèe iz procedure i da nastavlja sa štrajkom.

Danas je štrajkovalo oko šezdeset hiljada radnika, za sutra su najavljene blokade najvažnijih saobraæajnica u Beogradu i svim veæim gradovima u Srbiji, a za utorak dolazak radnika u Beograd i miting pred republièkom skupštinom koja æe raspravljati o Zakonu o radu. Za ponedeljak je i sindikat Nezavisnost najavio da æe se prikljuèiti generalnom štrajku i tim povodom predsednik tog sindikata Branislav Èanak je rekao da je prosto neshvatljivo kako se republièka Vlada igra provociranjem štrajkova i ne želi Zakonom o radu da se obezbedi od socijalnih nemira.

Posle ignorisanja radnièkog nezadovoljstva danas su se oglasili i predstavnici vlasti. Liga socijaldemokrata Vojvodine podržala je inicijativu za povlaèenje predloga Zakona o radu iz skupštinske procedure i najavila da æe glasati protiv tog zakona ukoliko on ne bude skinut sa dnevnog reda. Predsednik Veæa graðana Savezne skupštine Dragoljub Miæunoviæ izjavio je da je eksplozija socijalnog bunta iznenadila vlast, a visoki funkcioner Graðanskog saveza Srbije Ivan Andriæ upozorio je da štrajkovi ugrožavaju reforme. Proces reformi ni na jedan naèin ne sme biti ugrožen, a Zakon o radu treba da bude jedan od najbitnijih zakona koji æe omoguæiti stvaranje tržišne ekonomije i dolazak stranih privatnih investicija, rekao je Andriæ.

”Reforme u Jugoslaviji koèe i nedefinisani odnosi u federaciji,“ ocenio je danas amerièki ambasador u Beogradu Vilijam Montgomeri. ”Nadam se da æe rešenje biti postignuto što je brže moguæe i na transparentan naèin,“ rekao je Montgomeri u susretu sa èlanovima grupe jugoslovensko-amerièkog prijateljstva koju èine poslanici Veæa graðana Savezne skupštine.

Ocenjujuæi da je javno mnenje u Crnoj Gori veoma podeljeno oko državnog statusa te republike, Montgomeri je istakao da je važnije nego ikada da se pronaðe zajednièko rešenje koje æe sve zadovoljiti. Ako se to ne uèini, potencijal za nestabilnost postaæe veliki. Ambasador Montgomeri je naglasio da situacija sa Crnom Gorom neæe imati nikakav uticaj na prijem Jugoslavije u Partnerstvo za mir, veæ da æe od kljuènog znaèaja biti demokratska tranzicija Vojske Jugoslavije i izrazio uverenje da Jugoslavija postaje snaga stabilnosti u regionu.

XS
SM
MD
LG