Linkovi

Državni sekretar Kolin Pauel u Pakistanu - 2001-10-15


Državni sekretar Pauel je izjavio da želi da èuje stavove generala Mušarafa o situaciji u Avganistanu i politièkoj buduænosti te zemlje. Pakistan je održavao bliske odnose sa talibanskim režimom u Kabulu, da bi posle teroristièkih udara 11. septembra osudio te napade i pružio podršku koaliciji protiv terorizma na èijem se èelu nalaze Sjedinjene Države. Sekretar Pauel je odluku generala Perveza Mušarafa da podrži vojnu akciju u Avganistanu nazvao ”odluènim i odvažnim korakom“. U Pakistanu je taj korak izazvao talas antiamerièkih demonstracija podstaknutih od strane ekstremnih islamskih grupa koje podržavaju talibanski režim, dok je u oèima zapadnih saveznika, posebno Amerike, poveæao ugled Pakistana.

Državni sekretar Pauel æe sa pakistanskim predsednikom takodje razgovarati o tome šta predstoji Avganistanu posle Talibana. Vašington se savetuje sa zvaniènicima Ujedinjenih nacija i svojih saveznika u želji da se razradi niz ideja o tome šta je potrebno za buduænost Avganistana, a sekretar Pauel je odredio specijalnog amerièkog koordinatora pri svetskoj organizaciji koji je zadužen za taj projekat. Vašington je u kontaktu i sa rivalskim avganistanskim frakcijama, od Severnog saveza, èije se snage bore protiv Talibana unutar zemlje, do bivšeg avganistanskog kralja koji živi u egzilu u Rimu. Jedna delegacija se veæ sastala sa pakistanskim ministrom inostranih poslova radi razgovora o novoj avganistanskoj vladi, koja bi trebalo da se temelji na èitavom spektru politièkih snaga. Pakistan je zabrinut zbog moguænosti da Severni savez, koji mahom okuplja Tadžike i Uzbeke, nametne dominiciju paštunskim grupama koje imaju bliske veze sa Pakistanom. Amerièki državni sekretar takodje želi da sa predsednikom Mušarafom i drugim pakistanskim zvaniènicima razgovara o proširenju amerièke vojne saradnje sa Pakistanom. Èak i pre nego što je Pakistan ponudio pomoæ u borbi protiv terorizma, Bušova administracija je radila na ublaženju sankcija zavedenih Pakistanu pre tri godine nakon što su ta zemlje i njen sused Indija obavile podzemne nuklearne probe.

XS
SM
MD
LG