Linkovi

Kritike na raèun predsednika Skupštine Vojvodine Nenada Èanka - 2001-10-11


Predsednik srpskog Parlamenta Dragan Maršiæanin oštro je osudio Èankovovo ponašanje i tim povodom rekao da Vojvoðanska Skupština nije morala da formira nikakav anketni odbor jer jer se radi o èinu koji treba da podlegne zakonskoj odgovornosti, kako je to regulisano propisima.

Funkcioner Graðanskog saveza Srbije Ivan Andriæ istup Nenada Èanka ocenio je kao neodgovorno i nekulturno ponašanje i politièko nasilje. Autonomija Vojvodine ne znaèi stavljanje ove pokrajine pod upravu jedne stranke, odnosno seljenje centra moæi iz Beograda u Novi Sad, rekao je Andriæ.

Potpredsednik Demokratske alternative Nada Kolundžija ocenila je da za incident u Televiziji Novi Sad nije odgovoran samo predsednik Skupštine Vojvodine Nenad Èanak. Mislimo da je napravljena greška i da je ona izazvala reakciju, ali verujemo da to nije razlog za razilaženje u DOS–u. To jeste deo procesa vraæanja nadležnosti Vojvodine i mislimo da je Nenad Èanak utoliko više u pravu jer ne postoje razlozi da se sa tim procesom odugovlaèi, rekla je Kolundžija.

Republièki ministar finansija Božidar Ðeliæ obavestio je danas javnost da æe država dobiti 142 miliona maraka kroz porez od ekstraprofita koji su pojedine firme ostvarile u vreme vladavine Slobodana MiloŠševiæa. Tri najveæa obveznika tog poreza su Astra banka, èlanica grupe Braæa Kariè koja do 25. oktobra mora da plati poseban porez na ekstra profit od 67,8 miliona maraka, a Simpo iz Vranja i Stankom kompanija iz Beograda do 26. oktobra 24,9, odnosno 20,9 miliona. U suprotnom æe Republièka uprava javnih prihoda iskoristiti zakonske instrumente i pristupiti prinudnoj naplati tog poreza. Ministar Ðeliæ izjavio je da plaæanje poreza na ekstraprofit uživa bezrezervnu podršku graðana Srbije. Bilo je pretnji, bilo je pokušaja pritisaka sa strane potencijalnih obveznika, ali mogu odgovorno da kažem da nije bilo ni jedog protiska na mene ili na Komisiju od vodeæih politièara da se neki drigaèiji aršin primeni bilo kom poreskom obvezniku, rekao je ministar Ðeliæ.

XS
SM
MD
LG