Linkovi

Kako se teroristièki napadi odražavaju na Holivud - 2001-10-10


Nekoliko filmova je povuèeno, a nekoliko æe se pojaviti u bioskpima sa zakašnjenjem. Jedan od njih je “Kolateralna šteta” sa Arnoldom Švarcenegerom o napadu terorista na jedan oblakoder: Arnold Švarceneger je vatrogasac koji posmatra kako mu porodica gine u eksploziji i zatim želi osvetu. Takodje je povuèena komedija “Velika nevolja” (“Big trouble”) u kojoj ima dosta dobrog humora, ali u kojoj se, izmedju ostalog, pominje i bomba postavljena u jedan avion. Treba pomenuti i film “Spajdermen” (Spiderman) zasnovan na liku iz istoimenog stripa. Reklamni spot tog filma, koji je sada povuèen iz bioskopa širom zemlje, sadrži scenu u kojoj helikopter razapinje mrežu izmedju dva tornja Svetskog trgovinskog centra. Neke scene se sada ponovo snimaju, a Svetski trgovinski centar æe biti izostavljen iz konaène verzije. Medju filmovima nedavno snimljenim u Njujorku, èije se prikazivanje trenutno smatra neprimerenim, je i film “Ploènici Njujorka” (Sidewalks of New York) u kojem zaista nema nièeg akcionog. Medjutim, Njujork je, da tako kažemo, jedan od likova te prièe i u filmu se ponekad vide tornjevi Svetskog trgovinskog centra… O ekonomskim posledicama po Holivud, filmski struènjak GA Alan Silverman kaže: “Ne verujem da su podaci jasni u ovom trenutku, jer je suviše rano reæi šta æe se dogoditi, ali radi se o milionima dolara zbog odlaganja, ili èak desetinama miliona dolara zbog eventualnog otkazivanja nekih filmova”.

A na pitanje koji æe filmovi biti popularni u predstojeæim nedeljama i mesecima Silverman istièe: “Mislim da æemo imati više romantiènih filmova, komedija i optimistièkih drama”. Prošle nedelje, kad su se ljudi veæ premorili od non-stop vesti, bila im je potrebna izvesna zabava. Najpopularniji film u tom trenutku bio je “Hardball”. Keanu Reeves (Kianu Rivs) igra sitnog prevaranta koji pronalazi novo znaèenje u životu kad pokušava da pomogne deci iz crnaèkih kvartova. On postaje trener njihovog bezbol i na mnoge naèine deca njemu u stvari pomažu da pronadje novi put u životu.

Alan Silverman misli da æe se pojaviti još mnogo takvih prièa na velikom platnu i da æe Holivud možda odluèiti da je moæ filma da navede na pozitivno razmišljanje i podigne ljudski duh nešto na šta bi u ovom trenutku trebalo da se fokusira. Na pitanje da li misli da æe se Holivud ikada vratiti akcionim filmovima prepunih nasilja i ubistava, Alan Silverman odgovora: “Mislim da æe biti veoma teško da Holivud i zabavna industrija uopšte, od filma preko televizije do muzike, prezentiraju nasilne teme kao zabavu. Potreban je dugoroèan period izleèenja pre no što budemo u stanju da gledamo filmove kao što su “Die hard” ili “Under Siege”. Kad u jednom trenutku nestanu hiljade života, kad shvatimo da nije u pitanju specijalni efekat, teško je da æemo uskoro poželeti da gledamo filmsku varijantu takvog užasa”.

XS
SM
MD
LG