Linkovi

Turska odobrila trupe za kampanju protiv terorizma - 2001-10-10


Više od èetiri stotine turskih zakonodavaca je prisustvovalo, kako se pokazalo, burnoj sednici parlamenta koji broji 550 poslanika. Rezultat glasanja je bio 319 za i 101 potiv vladinog zahteva da se odobri slanje trupa za kampanju protiv terorizma. Tim zakonskim predlogom se takodje ovlašæuje turska koaliciona vlada – na èijem je èelu premijer Bulent Edževit – da dopusti upuæivanje stranih trupa u Turskoj. Èlanovi turske proislamske opozicije su jedan za drugim napadali taj zakonski predlog. Oni su tvrdili da Edževit nije uspeo da objasni - ni parlamentu ni naciji - zašto je tražio, kako oni smatraju, praktièno neogranièeno ovlašæenje da se turske trupe upute van zemlje i šta je to što Sjedinjene Države traže od Turske.

Mnogi zakonodavci su istakli da nedavne ankete o javnom mnjenju ukazuju da se veæina Turaka oštro protivi umešanosti Turske u vazdušne kampanje protiv Talibana i teroristièkih ciljeva u Avganistanu. Turska je jedina muslimanska zemlja èlanica NATO-a. Analitièari smatraju da bi uèešæe Turske u vojnoj kampanji protiv Talibana i osumnjièenih teroristièkih snaga u Avganistanu pomoglo amerièkim nastojanjima da se pokaže muslimanskom svetu da ofanziva nije uperena protiv Muslimana, veæ protiv terorista i njihovih sledbenika. Turska je veæ otvorila svoj vazdušni prostor i baze za amerièke vojne avione. Baza Indžirlik u juznoj turskoj pokrajini Adana je domaæin amerièkim i britanskim vojnim avionima, koji prate zonu zabranjenu za letove iznad severnog Iraka, pod kontrolom Kurda. I, mada nudi podršku ratu Vašingtona protiv globalnog terorizma, turska vlada se i dalje oštro protivi napadu na svog južnog suseda - Irak.

XS
SM
MD
LG