Linkovi

Dostava humanitarne pomoæi Avganistanu - 2001-10-08


Avioni su bili ogromni transporteri tipa C-17, jedan od njih sa imenom ”Duh Berlina,“ što se odnosi na istorijski vazdušni most, zahvaljujuæi kome je glavni grad Nemaèke održavan u životu, tokom Hladnog rata, kada su sovjetske snage blokirale sve prilaze tom gradu. Funkcioneri ratnog vazduhoplovstva kažu da svaki od tih aviona ima deset èlanova posade. Pukovnik Robert Alardajs, direktor Operacija za dostavljanje iz vazduha, nadgledao je èitavu misiju. On kaže da su èlanovi posada bili zadovoljni i uzbudjeni što su uèestvovali u njoj.

”Iz naše perspektive, dostava iz vazduha je bila veoma uspešna,“ rekao je pukovnik Alardajs. Smatramo da smo vrlo dobro uvežbani za precizne dostave iz vazduha, a odabrali smo zone nedaleko od izbeglièkih logora u kojima je ljudima potrebna humanitarna pomoæ, i bili smo u stanju da prilièno precizno dostavimo zalihe.“

Pukovnik Alardajs kaže da su posade izbacile 35 hiljada takozvanih ”humanitarnih dnevnih obroka,“ svetlo-žutih paketiæa sa hranom. Paketiæi su dostavljeni u istoènom i južnom Avganistanu. Avioni su leteli na velikoj visini, a za dostavu obroka nisu korišæeni padobrani. Umesto toga, paketiæi su tako napravljeni da mogu sami da dolepršaju do zemlje. Pukovnik Alardajs je preciznije objasnio postupak:

”U unutrašnjosti aviona C-17 imali smo 42 kontejnera tipa TRIAD, što je skraæenica za Sistem za vazdušnu dostavu sa trostrukim zidom,“ kaže pukovnik Alardajs. ”Svaki od tih kontejnera sadrži veliki broj humanitarnih dnevnih obroka. Kada stignemo u blizinu zone dostave, pritisak u unutrašnjosti aviona C-17 se izjednaèi sa spoljašnjim, a kada se nadjemo taèno iznad zone za bacanje rukovalac tovara pritiskom na prekidaè oslobadja kontejnere koji ispadaju kroz rep aviona. Kontejneri TRIAD su velièine zaista velikog frižidera. U trenutku kada ispadnu iz aviona, jedna strana kontejnera se otvara, paketiæi ispadaju iz njega i rasipaju se u prostoru približno kilometar i po širokom i pet kilometara dugom.“

Pukovnik Alardajs kaže da je postojao izvestan stepen rizika u vezi sa misijom, ukljuèujuæi moguænost napada protivavionskim raketama. Ali oba aviona su se bez incidenta vratila u svoju bazu, u Nemaèkoj.

XS
SM
MD
LG